Stäng ×

Gör en Tompkins – Dougifiera din värld!

Tre Hot Mot Gammelskogen

1. Skogsnäringen har presenterat sin forskningsagenda. I den prioriteras forskning som ska bevara näringens konkurrenskraft, öka tillgången på skogsråvara, utveckla nya biobaserade produkter och stimulera ökat industriellt träbyggande. – Ingenting om biologisk mångfald på agendan, bara hur skogsnäringen ska dra in mer pengar till sina ägare. Skogsindustrierna http://www.skogsindustrierna.se/skogsindustrin/forskning-och-innovation/skogsnaringens-forskningsagenda/
2. Professor emeritus vid Skogshögskolan, Mårten Bendz, hänger på Göran Perssons (fd ordförande i Sveaskog och numer enskild skogsägare) uppmaning att skapa opinion för att avverka mer skog och föreslår att klimatnytta ska gå före biologisk mångfald. Bendz öppnar för att avverka och återplantera naturreservat och annan formellt skyddad mark, biologisk mångfald kan man ha någon annanstans på planeten. Skogsindustrierna http://www.skogsindustrierna.se/aktuellt/nyheter/2016/09/goran-persson-moraliskt-ansvar-att-anvanda-skogen/ Skogsaktuellt http://www.skogsaktuellt.se/artikel/52731/reservaten-hindrar-upptag-av-30-miljoner-ton-koldioxid.html
3. I USA har republikanerna i medvinden från Trumps besittning av Vita huset agerat snabbt för att göra det möjligt för amerikanska staten att sälja eller ge bort mark som omfattar bl.a. vildmarksrefugier i Alaska och många delstater i ffa västra USA till delstater eller andra lokala myndigheter. Detta öppnar i sin tur upp för att marken blir tillgänglig för gruvdrift, oljeborrning, m.m. samtidigt som allmänheten förlorar tillgång till marken. The Guardian https://www.theguardian.com/environment/2017/jan/19/bureau-land-management-federal-lease

klimathot-naturreservat

Om du för en liten tid sedan tänkte att det var orimligt att Trump skulle bli president så ska du väga samman ovanstående hot och noga överväga den orimliga tanken att beslut om naturreservat och nationalparker rivs upp i en inte alltför avlägsen framtid. Det säkraste skyddet en skog kan få är att Naturarvet äger den. Stiftelsens stadgar förbjuder avverkning och annat skogsbruk samt försäljning. Stadgarna och stiftelselagen garanterar skogens skydd för all framtid.

Det bästa som du kan göra för att för all framtid bevara gammelskog är att stödja Naturarvet så att stiftelsen kan förvärva mer skyddsvärd skog som i dagsläget helt saknar skydd. Naturarvet är en Insamlingsstiftelse och behöver gåvor för att kunna bedriva sin verksamhet.

Solliden_ekorre

Gör en ”Tompkins” – ”Dougifiera” din värld!
Doug Tompkins är mannen som tillsammans med sin fru Chris, tog stora delar av sitt kapital och köpte mark motsvarande hela Skånes yta. Marken köpte dom bara för att kunna skydda den, vilket ledde till att ett antal nationalparker bildades i Patagonien.

Doug gick bort i en kanotolycka för drygt ett år sedan. Nu kan du hedra hans minne och gammelskogens biologiska mångfald genom att själv göra en ”Tompkins”. Ta en summa, liten eller stor, av ditt kapital och ge den till Naturarvet för att ”Dougifiera” din värld – ge tillbaka till naturen rätten att få lämnas i fred från människans rovdrift. Genom Naturarvet ger du din gåva till svensk gammelskog, som därmed bevaras för all framtid.

Naturarvet – Tillsammans bevara vi Sveriges gammelskog!

www.naturarvet.se