Stäng ×

Klicka för Gammelskogen!

Vänta på sponsorns sida. Då räddas en bit skog.

00.064.951:47 kr insamlat

vill du bevara gammelskog?

VÄLKOMMEN TILL NATURARVET!

Läs om Solliden och bidra till att bevara skogen här!

Gammelskog är ett ekosystem med lång kontinuitet, en skog i balans, många olika träd i olika åldrar och med död ved som rakor och lågor. Där finns livsrum för en mångfald av växter och djur, som också är en del av gammelskogen. Där trivs du och jag för vi kan uppleva harmonin i det vilda, det tysta, det glädjerika sköna.

tradaker_dalarna_random

Trädåker som är “skogsmark” – slumpat google-utsnitt från mobil

Efter Sveriges antagande om miljökvalitetsmålen 1999 har andelen formellt skyddad skog ökat men samtidigt har andelen gammal skog som avverkas ökat. Med nuvarande avverkningstakt kommer det om 15 år inte att finnas mer gammelskog kvar att skydda. Bara det vi har skyddat kommer att finnas. Nu gäller det att i lapptäcket av träd-åkrar hitta de sista pärlorna av gammelskogar och skydda dem så snart vi bara kan. Naturarvet letar skogar framförallt i södra Sverige, eftersom det är där som bristen på ekologiskt funktionell gammelskog är störst. I vissa län är bara ett par procent av skogsmarken formellt skyddad och den återstående procenten av oskyddad gammelskog avverkas snabbare än den får skydd.

Var med på resan de närmaste 15 åren och bygg ett naturarv av svensk gammelskog genom Naturarvet. Hittills har tre skogar skyddats genom Naturarvets arbete. Nu är ambitionen att öka takten och skydda fler skogar snabbare. När vi är många tillsammans så går det. Privatpersoner, företag, andra organisationer, skogsägare, folket – Tillsammans bevarar vi Sveriges gammelskog!

image

Naturarvet – Tillsammans bevarar vi Sveriges gammelskog

Senaste nyheterna

  • Med anledning av Internationella Skogsdagen har World Rainforest Movement släppt ett pressmeddelande om att 200 organisationer (varav en är Naturarvet) på minner FAO om att plantager inte ska räknas som skog. Den nuvarande definitionen ”harmonierar” många länders skogsvårdslagar, även Sveriges. Och det är därför vi har ett skogslandskap i Sverige som enligt riksskogstaxeringen ser ut som i […]

    Läs mer
  • Avslag! Naturarvet har fått avslag på förvärv av Solliden. En tjänsteman på Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tolkat jordförvärvslagen ofördelaktigt för Naturarvet och vill få förvärvstillstånd prövat rättsligt. Tidigare skogar har beviljats förvärvstillstånd så detta kommer som en chock. Nu är det superviktigt att överklaga på rätt sätt och därför söker vi hjälp av […]

    Läs mer
  • Läs det senaste blogg-inlägget om läget för skydd av gammelskogen och om hur du kan ge din värme och kärlek för att tina upp det politiskt kyliga klimatet. Här är länken till senaste blogg-inlägget.

    Läs mer