Sponsra klicket

”Klicket” lockar tusentals besökare varje dag som med en positiv inställning, snabbt och enkelt gör en insats för att bevara Sveriges sista gammelskogar, och därefter slussas vidare till våra sponsorers hemsidor.

Att sponsra Ett klick för skogen hos Naturarvet:

  • kopplar ditt varumärke till ett konkret miljöarbete och till Naturarvet
  • leder trafik till din webbplats
  • ger exponering på naturarvet.se och i vårt nyhetsbrev
  • ger dig nya besökare från en intressant målgrupp med en positiv inställning till natur och miljö.

Som sponsor betalar du in en engångssumma, från vilken det sedan dras ett bestämt antal ören för varje klick som görs. I utbyte slussas ”klickaren” automatiskt vidare till en av dig vald webbplats. Ett system har konstruerats så att det endast kan göras ett klick per dator och dag. Utifrån en given struktur väljer du själv hur mycket du vill sponsra med. Väljer du till exempel att ge 10 000 kr, ger det 62 500 exponeringar och sponsrade klick, vilket gör det möjligt att bevara ett område på ca 1 000 m2 i en svensk gammelskog.

Här kan du läsa mer om olika sponsringsnivåer.

Kontakta insamling@naturarvet.se om du vill veta mer om klicksponsringen.