#BioMFDag 2017

Naturarvet deltar under Biologiska mångfaldens dag den 22 maj med två aktiviteter:

  1. biomfdagen2017_1Bomba Naturarvet med gammelskogar! Rapportera din favoritskog till Naturarvet – Skicka in geotaggade foton eller bara koordinater eller orts/platsnamn som kan hittas på en karttjänst för just din favoritskog! Skicka in information om din favoritskog till naturarvet@naturarvet.se, oavsett om du tror den är gammelskog eller inte. Naturarvet gör sen research på de rapporterade skogarna för att se om de är möjliga att bevara med Naturarvet som förvaltare. Vem vet, kanske det är just din gammelskog som blir Naturarvets nästa gammelskog! OBS! Pågår nu fram till 22 maj. Naturarvet presenterar resultatet den 22 maj.
  2. biomfdagen2017_2Bioblitz i Solliden! – OBS! Söndag 21 maj. Var med och öka kunskapen om den biologiska mångfalden i den soliga gammelskogsbacken för att kunna presentera en fin lista av rödlistade och andra naturvårdsarter till länsstyrelsen så att de vill införliva området med Iglekärrs naturreservat. Anmäl dig till Bioblitz-dagen med ett mejl. Vill du bidra innan den 21 maj går det också bra. Koordinaterna till The Wholly Oak Tree som står i hjärtat av Solliden är 57.981224, 12.244747 – Besök området och grotta ner dig i kärlväxter, skalbaggar, fåglar, allt vad du vill. Rapportera i Artportalen så sammanställer vi en fullständig artlista från området till den 22 maj.