Biobränsle är döden för gammelskogen

Hög med bränsleved av ädellövträd

För fyra år sedan höjdes röster mot skövlingen av regnskog pga att palmolja används i fordonsbränsle. För två år sedan började vi varna för att den stora satsningen på biobränsle skulle bli dödsstöten för de sista gammelskogarna också i Sverige. När bolagen “råkade” avverka en nyckelbiotop, så fanns ingen avsättning för virket i deras FSC-certifierade produkter. Det fick bli biobränsle i stället. Där finns det ingen FSC-certifiering som förbjuder virke från nyckelbiotoper och annan skog med höga naturvärden. Det är fantastiskt att se att det nu höjs många röster för att stoppa vansinnet att elda upp våra gammelskogar. Det är totalt fel riktning att gå både när det gäller klimatet och det sköra livet i gammelskogen. Tvärtemot den snedvridna föreställningen att det skulle vara bra för klimatet att elda upp “förnybart” bränsle så måste i stället alla kvarvarande gammelskogar skyddas omgående, för livets och klimatets skull.