Stäng ×

Ännamusskogen

 Ann Murugan

Nyckelbiotop

Skogen är klassat som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen och har mycket höga naturvärden samt ett högt socialt värde. Trots detta hotades skogen att bli avverkad eftersom att skogsområdet var för stort för att Skogsstyrelsen skulle kunna göra det till biotopskydd (70 hektar, varav ca 10 hektar består av sjö och myrmark (ca 3/4 km2) ) och för litet för Länsstyrelsens prioriteringar.

Djur & växtliv

I skogen finns t ex sidensvans, lavskrika, tjäder, tretåig hackspett, korsnäbbar, storlom, älg, ren, lo, järv och björn. Många av de svampar och lavar som kräver en skog med både riktigt gamla träd, döda träd och omkullfallna träd finns här. Exempel på dessa är blåslav, gammelgranskål, vitskaftad svartspik, violmussling, rosenticka, ostticka, sprickporing, dvärgbägarlav, brosklaven, luddlav, kötticka och vitmosslav.

Rödlistade arter som påträffats i skogen

Fåglar
Lavskrika,NT- Hänsynskrävande
Tretåig hackspett, VU- Sårbar

Lavar
Knottrig blåslav, NT- Hänsynskrävande
Vitskaftad svartspik, NT- Hänsynskrävande
Dvärgbägarlav, NT- Hänsynskrävande
Skrovellav, NT- Hänsynskrävande

Svampar
Gammelgranskål, NT- Hänsynskrävande
Violmussling, NT- Hänsynskrävande
Rosenticka, NT- Hänsynskrävande
Ostticka, VU- Sårbar

Källa: Inventering utförd av Mats Karström & Ginger Bromfalk, Steget före, 2006.

Socialt värde

Området ligger mitt emot Årrenjarkas fjällstation och en avverkan skulle ha varit mycket förödande för den. Turister kommer dit för den vackra naturen och inte för att se ut över kalhyggen.

Tack

Extra stort tack till alla er som donerat 1000 kr eller mer. Era namn har graveras in på en mässingsskylt i skogen.

Vägbeskrivning

Ett klick för skogen uppmanar sina klickare och trädköpare att besöka denna underbara må-bra-skog! Skogsområdet är relativt lättillgängligt att nå via norrlandståget med avstigning i Murjek. I anslutning till tåget går en direktbuss till Årrenjarka (1,5 timme). Om ni besöker skogen under sommaren behöver ni boka in transport med båt över Saggatsjön. Vänligen kontakta Årrenjarkas fjällstation för boking av båttransport samt boende om ni önskar övernattning.