Ikea i blåsväder och vandring i en av Sveriges få gammelskogar

Jag antar att ingen som läser vår skogsblogg har undgått senaste programmet av Uppdrag Granskning, om Ikeas framfart i de karelska urskogarna. Cynikern i mig suckar och känner sig föga förvånad, optimisten i mig gråter däremot över att känna att mitt i allt miljöarbete och försök till att utveckla ett hållbarare skogsbruk samt ett nyligt internationellt skogsår med uppmärksammandet och erkännandet om hur viktigt det är att bevara de sista platserna som hyser dessa gamla massiva träd, så tas ett stort kliv tillbaka som om alla krav på naturvård plötsligt är borta.

Låt oss hoppas att detta får fler att höja på ögonbrynet över våra svenska skogar och inse det viktiga arbete som Naturarvet och andra miljöorganisationer utför för att bevara de sista gammelskogarna både på hemmaplan och på andra håll i världen. Jag hoppas att fler kommer följa oss i kampen om Iglekärr och stå och fira med oss inom loppet av två år över att skogen för alltid får stå kvar!

På tal om Iglekärr så vill vi tacka vår gode vän Leif Danielsson som förra veckan ordnade en “Rädda skogen vandring” i just Iglekärr och det intilliggande reservatet Ekliden. Med sig hade Leif 23 deltagare och fick bland annat syn på några nyanlända häckande tranor på myren intill. “Känslan av orörd natur är påtaglig i denna skog” berättar Leif men tycker det är synd att så få kommer ut hit. Krävs det verkligen skyltade reservat för att vi ska bege oss ut i en vacker skog? Det manar fram tankar om hur mycket vi, människor i allmänhet, har avskärmat oss från naturen.

Här får ni lite bilder i alla fall från Leifs exkursion med uppmaningen till er som bor i närheten av Iglekärr. Ta en dag och bege dig ut i skogen, samla dina tankar och krafter och bara va, det kostar ingenting och är den bästa medicinen mot depression!

Passa på nu vänner att uppmärksamma Naturarvets arbete för bevarandet av gammelskogen, sprid information om oss på facebook och twitter, ni som gillar att skriva, skriv debattartiklar till era lokala tidningar om gammelskogens försvinnande, det finns så mycket vi alla kan göra, så låt oss skapa något gott ur de senaste skandalerna om skövlandet av urskogarna och upplysa våra medmänniskor om att det inte alls behöver vara på det viset! Klockan är nu sen när jag skriver detta och därför önskar jag er alla en god natt! / Paulina