Giva Sveriges kvalitetskod

Naturarvet är medlem i Giva Sverige, som arbetar för etiska och professionella insamlingar i Sverige.  Nyckelord i etisk insamling är respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet. Du kan läsa mer om etisk och professionell insamling på Giva Sveriges hemsida. Du kan också läsa om kvalitetskoden. För att öka öppenheten och stärka förtroendet för insamlingsbranschen har branschorganisationen Giva Sverige skapat en kvalitetskod. Koden består av riktlinjer inom en rad olika områden som styrning, kontroll och insamling. Syftet är att uppnå större medvetenhet om hur ideella organisationer arbetar, samt se till att det finns strukturer för utvärdering av verksamheten. Koden är principbaserad, vilket innebär att man ska följa riktlinjerna eller förklara avvikelser. I en årlig kodrapport ska de organisationer som är medlemmar i Giva Sverige redovisa en sammanfattning av hur man förhåller sig till riktlinjerna. Naturarvet tillämpar Giva Sveriges kvalitetskod och här kan du ladda ner vår senaste effektrapport och här laddar du ner våra riktlinjer för verksamheten.