Historia

Ann Murugan (som vid den tiden hette Rask) och Jenny Strand ifrån Luleå återvände till Sverige efter några år av studier utomlands och såg hur deras älskade naturskogar, som de ridit omkring i som tonåringar, en efter en hade försvunnit för att ersättas med skogsplanteringar. De hade utomlands upplevt hur fattigt ett land kan vara om dess ursprungsnatur exploateras alltför hårt och de bestämde sig för att göra något för att rädda de krympande gammelskogarna som ännu fanns kvar. Ann och Jenny startade ”Ett klick för skogen” och tillsammans med Anna-Karin Grennvall bildade de den första styrelsen.

År 2006 kunde stiftelsen förvärva sin första skog, Ännamusskogen, som därigenom blev skyddad för all framtid. Tre år senare var det andra skogsköpet, Verles gammelskog, avklarat och fortfarande drevs stiftelsen i stort sett ideellt av Ann, Jenny, Anna-Karin och en handfull volontärer. 2010 anställdes en verksamhetsledare och i januari 2011 bytte stiftelsen namn till Naturarvet, eftersom fler sätt att samla in pengar hade tillkommit och för att bättre visa på det permanenta skydd som skapades för de inköpta skogarna.

Tillbaka till ”Om Naturarvet”.