Donera skog

Om du äger skog som du önskar ska bli bevarad för all framtid, kan du skänka den till Naturarvet genom en donation. Våra stadgar garanterar att skogen aldrig kommer att bli avverkad eller exploaterad på annat sätt.

Du kan också donera skog utan biologiskt skyddsvärde. Skog som i dagsläget inte har skyddsvärde kan ändå med rätt förutsättningar på sikt utvecklas till fin naturskog. Om du vill kan vi också byta in ren produktionsskog mot gammelskog som har biologiska skyddsvärden.

En fastighet består ofta av olika markslag så om du vill överlåta specifikt skogsmarken måste en avstyckning och en ny fastighetsbildning göras av lantmäteriet. Stiftelsen måste också ansöka om och erhålla förvärvstillstånd, så räkna med att det tar lite tid att överlåta en fastighet.

För att en överlåtelsehandling ska vara giltig och kunna ligga till grund som fångeshandling vid en fastighetsbildning behöver den innehålla följande:

Gåva:

Ange att du utan krav på vederlag såsom gåva överlåter hela eller del (uttryckt som bråktal eller som markslaget skogsmark om xx ha) av Fastigheten ”Kommun Beteckning” (t.ex. ”Ale Sålanda 2:22”).

Ange också om det finns pantbrev kopplad till fastigheten som ingår i överlåtelsen eller ej och ange deras värde och att de är i din besittning. Om pantbrev överlåtes så se till att det inte finns någon panträtt som belastar pantbreven och ange detta i överlåtelsehandlingen. Det kan annars vara aktuellt att döda obelastade pantbrev i samband med överlåtelsen.

Ange värdet på den fastighet eller del av fastighet som antingen fastställts genom värdering, varvid värdeintyg bifogas, eller som utgör taxeringsvärdet (vilket inte behöver anges) året före det år fastigheten överlåtes.

Givare:

För varje lagfaren ägare:
Ditt namn, personnummer, adress
Eventuell makes/makas godkännande av överlåtelsen om bara du innehar lagfarten.

Mottagare:

Namn: Insamlingsstiftelsen Naturarvet
Organisationsnummer: 802424-1393
Adress: Björksäter 1, 64991 Sparreholm

Namnteckning:

ort, datum, din egenhändiga namnteckning och din makes/makes namnteckning som intyg på att den äkta hälften godkänner överlåtelsen om bara du innehar lagfarten.

Bevittnande:

Två ojäviga vittnen (ej mottagaren) som skriver under och anger att ovanstående namnteckning bevittnas samt
namn, adress, telefon

Har du frågor eller vill ha hjälp att upprätta en gåvohandling:

Vänligen kontakta Lo Jarl

Mobil: 070-648 47 89
Epost: lo[at]naturarvet.se