Ge en gåva på 90-kontot.

Här hittar du Naturarvets Bankgiro- och Plusgiro-nummer:

Bankgiro 901-1172

Plusgiro 90 11 17-2

 

För att överföra pengar direkt bank till bank:

Nordea bankkonto 9960 2609011172

Utlandsöverföring till
BIC: NDEASESS
IBAN: SE74 9500 0099 6026 0901 1172

Bankens adress: Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Smålandsgatan 17, 105 71 Stockholm

 

Tack på förhand för att du vill vara med och bevara Sveriges gammelskogar! Skriv gärna en hälsning i meddelande-fältet samt ditt namn och e-post adress eller mobilnummer så kan vi skicka ett tack-meddelande. Naturarvets verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vårt 90-konto garanterar att dina pengar används så effektivt och bra som möjligt.