Stäng ×

Månadsgivare

Vill du göra en stor insats för att långsiktigt bevara Sveriges sista gammelskogar genom Naturarvet? Då ska du bli Skogsfadder. Att vara skogsfadder innebär helt enkelt att du blir Autogirogivare hos Naturarvet. Som Skogsfadder bidrar du till att bygga en stabil och långsiktig grund för arbetet med att lämna över ett naturarv med orörda och artrika skogar till kommande generationer.

Autogiro
Bestäm på vilket sätt du vill vara fadder (se nedan). Anslut sedan Naturarvet som mottagare av betalningar via autogiro enligt någon av dessa metoder (vi rekommenderar metod nr 1. Din Internetbank):

  1. Din Internetbank är det snabbaste och tryggaste sättet.

  2. Bankgirocentralens formulär kan du fylla i online om du har e-legitimation (Telia e-legitimation, BankID eller Mobilt BankID).

  3. Skicka in en anmälan via e-post eller vanlig post.

  4. Vi skickar hem en autogiroanmälan till dig.

Du kan vara fadder på något av följande sätt:

Skogsfadder
Du är med på minst 100 kr/mån utan tidsbegränsning. Du är en av gammelskogens viktigaste beskyddare för ett kontinuerligt och långsiktigt bevarande.

Sollidenfadder
Du är med på minst 300 kr/mån i minst ett år. Varje gång ditt givande uppnår 3 140 kr blir du fadder åt ett specifikt paraplyträd i Solliden.

Samgivare
Två eller flera som var för sig ansluter sig till autogiro kan gemensamt bli Iglekärrsfadder. Vi skapar en samgivare-relation mellan er i databasen. Se till att de som ska vara samgivare är anslutna till autogiro och skicka sedan ett e-post meddelande till insamling@naturarvet.se med information om vilka som är samgivare.

Gåvofadder
Du kan ge bort ett tidsbegränsat fadderskap till någon i minst ett år. Mottagaren får ett gåvobevis och när fadderskapet löper ut kan det tas över om mottagaren är myndig och ansluter sig via autogiro. Om du redan har autogiro kan du gå direkt till formuläret för att beställa och skapa ett gåvofadderbevis. Annars ska du först själv ansluta dig till autogiro enligt någon metod nedan. Gå till formuläret för gåvofadder-beställning genom att klicka här.

Studerande-/Pensionärs-/Låginkomst- fadder
Alla är viktiga. Du är med på minst 50 kr/mån utan tidsbegränsning. Tänk på att fyra studerande-faddrar kan vara Samgivare som Iglekärrsfadder.

Om du har frågor eller får problem under processen kan du alltid ringa 073-109 95 12 eller skicka e-post till insamling@naturarvet.se