2. Autogiro via BGCs online-tjänst

BankGiroCentralens formulär för att bli skogsfadder kan du fylla i online om du har BankID eller Mobilt BankID. Tänk på att fylla i alla fält och att ditt personnummer ska innehålla tolv siffror (19xxxxxx-xxxx). Det som oftast blir fel är hur man fyller i clearingnummer och kontonummer. Dom ska skrivas tillsammans som en enda sifferföljd. För vissa konton i Swedbank ska femte siffran i clearingnumret uteslutas och eventuellt ska nollor skrivas in mellan clearingnummer och kontonummer. Bra information om hur man ska mata in olika clearing och konto-nummer har vi sammanställt här nedanför.
Online-formuläret fyller du i och signerar på den här länken.

Bankernas kontonummer och clearingnummer

Ett svenskt bankkontonummer består alltid av clearingnummer (fyra siffror) och ett kontonummer. Antalet siffror i kontonumret varierar från bank till bank.

När du för över pengar till en annan bank måste du alltid ange först clearingnummer och sedan kontonummer utan extra tecken, t ex streck och punkter.

Ett konto i SEB som t.ex. har clearingnr 5365 och kontonr 01 234 56 ska helt enkelt matas in som 53650123456

Ett konto i Handelsbanken som t.ex. har clearingnr 6789 och kontonr 123456789 ska matas in som 6789123456789

Ett konto hos Swedbank eller en fristående sparbank som t.ex. har clearingnr 8567-9 och kontonr 102 304 5-6 ska matas in som 85670010230456

Kontonummer alla banker:

Bank Clearing-
nummerserie
Max antal siffror i kontonummer (exkl. clearingnr)
Avanza Bank 9550-9569 7
Marginalen Bank 9230-9239 7
Citibank International Plc, Sweden Branch 9040-9049 7
Danske Bank A/S, Sverige Filial 1200-1399
2400-2499
7
Danske Bolån 1200-1399 7
DNB Bank ASA, filial Sverige 9190-9199 7
Forex Bank AB 9400-9449 7
BNP Paribas Fortis 9470-9479 7
GE Money Bank 9460-9469 7
Handelsbanken 6000-6999 9
ICA Banken 9270-9279 7
IKANO Banken 9170-9179 7
Länsförsäkringar Bank 9020-9029
3400-3409
9060-9069
7
Nordea

Nordea – PlusGirot

1100-1199
1401-2099
3000-3399
3410-4999
9500-9549
9960-9969
7

10

Nordea – Personkonto kontonummer = personnummer
Nordnet Bank 9100-9109 7
Resurs Bank AB 9280-9289 7
Royal Bank of Scotland 9090-9099 7
SBAB 9250-9259 7
SEB 5000-5999
9120-9124
9130-9149
7
Skandiabanken AB 9150-9169 7
Sparbanken Syd 9570-9579 10*
Sparbanken Öresund 9300-9349 10*
Swedbank
När du gör överföringar eller skickar lön till Swedbanks konton, som börjar på 7, kan du välja mellan att skriva in hela kontonumret (elva siffror) eller att skriva in tre nollor mellan clearingnummer (de första fyra siffrorna) och kontonummer.
7000-7999 7
Swedbank och fristående Sparbanker, t ex Leksands Sparbank och Roslagsbanken.
Det förekommer att Swedbank har en femte siffra i clearingnummer som börjar på 8, t ex 8327-9. Den femte siffran ska inte registreras i Hembanken. När du gör en överföring till Swedbank ska kontonummer som börjar på 8 alltid bestå av sammanlagt fjorton siffror. Om det innehåller färre siffror ska du fylla ut med nollor mellan clearingnumret (de första fyra siffrorna) och resterande siffror i kontonumret.
8000-8999 10
Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial 2300-2399 7

* För kontonummer med färre antal siffror än 10 lägger Hembanken automatiskt till nollor mellan clearingnummer och kontonummer så att hela kontonumret alltid är 10 siffror långt.