Stäng ×

En händelserik vecka inleds med att…

…vi har en ny klicksponsor. Vi välkomnar Centraltryckeriet i Alingsås som är med oss ett tag. På deras hemsida kan man läsa om Miljö:

Vi skall verka för en god yttre och inre miljö. Vårt agerande skall medverka till en hållbar
utveckling dvs. en utveckling som tillgodoser nuvarande behov utan att äventyra kommande
generationers möjlighet att tillgodose sina behov.

Att bidra till Naturarvet och bevara gammelskog för all framtid får man väl säga är ett kvitto på att detta gäller och inte bara är tomt prat. Vi uppmuntrar alla som vill klicka att prova klickknappen varje dag. fyra olika sidor kan poppa upp som ett resultat efter klickningen. Vilken sida hamnade du på idag?