Iglekärr blir naturreservat

Welcome_To_Iglekarr

Välkommen till Iglekärrs gammelskog!

 pressrelease_lansstyrelsen

PRESSMEDDELANDE

2016-09-29

Iglekärrs gammelskog blir naturreservat

Kontaktpersoner:

Länsstyrelsen Västra Götaland
Peter Post
Biolog/Naturvårdshandläggare
010-224 47 29
0702-88 54 43
peter.post@lansstyrelsen.se

Naturarvet
Lo Jarl
Verksamhetsledare/Ekolog
073-109 95 12
lo@naturarvet.se

Pressansvarig:
Anita Nilsson
010-224 45 46
0736-60 51 18
anita.nilsson@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

 

 

 

 

 

 

P1000296

Länsstyrelsen har beslutat att skydda den 75 hektar stora Iglekärrs gammelskog i Ale kommun som naturreservat. I och med det bevaras värdefull blandskog och flera rödlistade arter runt sjön Stora Iglekärr där du även kan sitta ner på den bänk som skulpterats ur en ekstock från Botaniska i Göteborg.

I Iglekärrs gammelskog, nära Skepplanda knappt 4 mil norr om Göteborg, har ett 40-tal arter som indikerar höga naturvärden påträffats, varav 17 är rödlistade och 35 är upptagna på Skogsstyrelsens förteckning över signalarter. Med signalarter menas en typ av indikatorarter som är användbara för att lokalisera och urskilja skogar med höga naturvärden.

– Skogen runt Stora Iglekärr har under flera år varit föremål för en insamling genom Insamlingsstiftelsen Naturarvet med målsättningen att bevara skogen för framtiden. Ett arbete som nu går i mål när området blir naturreservat, säger Peter Post, biolog på Länsstyrelsen Västra Götaland.

För snart fem år sedan skrev Naturarvet ett kontrakt med dåvarande markägarna om att få köpa skogsområdet och insamlingen till köpeskillingen påbörjades. Under årens lopp har en stor mängd privatpersoner, företag med flera engagerat sig i insamlingen. En insamling som när den nått halva målet ledde till att Länsstyrelsen beslutade att bidra till bevarandet av området genom att skjuta till återstående del av köpeskillingen

Naturreservatet Iglekärr utgörs till stor del av gammal, gles barrblandskog som domineras av tall med varierande inslag av gran och björk. I de talrika branterna i området förekommer också mycket ek och asp.

Centralt i området ligger sjön Stora Iglekärr där man under sommaren kan få se den vackra röda varianten av vit näckros, Nymphaea alba f. rosea. Vid sjön kan du också sitta ned en stund på den fantastiska hyllningsbänk som motorsågskonstnären Tommy Craggs på uppdrag av Naturarvet och med medel från Naturvårdsverket under sommaren har skulpterat ur en ekstock från Botaniska trädgården i Göteborg. Koordinaterna till bänken är 57.985834, 12.256800

För att underlätta för besökare kommer Länsstyrelsen att anlägga en ny stigslinga i området. En parkeringsplats kommer också att anläggas utefter vägen mellan Skepplanda och Kvarnabo. Koordinaterna till P-platsen är 57.989872, 12.258848