Resultat av inventering i Vånevik-Påskallaviks gammelskog!

rosa_skarelav_fynd_live

Nu är resultatet av inventeringen av lavar, svampar och mossor i Vånevik-Påskallaviks gammelskog den 27-30 oktober klart!

Sammanlagt 67 arter lavar, 30 arter svampar och 48 arter mossor noterades och av dessa var 15 signalarter och ytterligare 8 rödlistade.

Bland mossorna tillkom Flagellkvastmossa (Dicranum flagellant) och Fällmossa (Antrichia xurtipendula) som signalarter för området. Länk till hela listan.

Bland svamparna tillkom Oxtungsvamp (Fistula hepatica) och Veckticka (Antrodia pulvinascens) som rödlistade arter för området. Länk till hela listan.

Det stora tillskottet av naturvårdsarter i området är bland lavarna där Blyertslav (Buellia violaceofusca), Dvärgbägarlav (Cladonia parasitica), Liten sönderfallslav (Bactrospora corticola) och Rosa skärelav (Schismatomma pericleum) tillkom som rödlistade arter och Glansfläck (Arthonia spadicea), Grå punktlav (Acrocordia hemmatant), Gulpudrad spiklav (Calicium adspersum), Kornig nållav (Chaenotheca chlorella), Liten punktlav (Acrocordia cavata), Luddnål (Chaenotheca stemonea), Lönnlav (Bacidia rubella), Mjölig klotterlav (Zwackhia sorediifera), Rikfruktig blemlav (Phlyctis agelaea) och Rostfläck (Arthonia vinosa) tillkom som signalarter. Länk till hela listan.

Första fyndet av Rosa skärelav finns dokumenterat i en livesändning som är nedkortad till en minut för själva fyndet på denna länk.

Nu ska vi framställa vår syn på att området hyser ytterligare höga naturvärden till kommunen i vår förfrågan om att få förvärva ett område om sammanlagt drygt 50 ha. Med en ännu mer noggrann inventering vid lämpligare tidpunkt på året (en gång på sommaren och en gång i september) kan säkerligen ytterligare fynd av spännande arter noteras, vedlevande insekter icke att förglömma! T.ex. i skogen ute på de små öarna finns ur naturvårdssynpunkt outforskad natur. Det är viktigt att i sammanhanget komma ihåg att det är skyddet av hela detta område som ger önskad effekt för naturvården.

Vi vill tacka inventerarna Tommy Knutsson (Naturcentrum, lavar och svampar 27-28 okt.) och Andreas Stansvik, (ideell insats, mossor 29-30 okt.) samt Leif Danielson, Marit Stigsdotter och Agneta Anderson som varit behjälpliga under inventeringsdagarna och också har bidragit med fynd. Vi vill också särskilt tacka dem som bidragit till att finansiera inventeringen.

Lav väl!

Lo & Ywonne Jarl