Stäng ×

Världens regnskogar utgör en kolkälla

Världens regnskogar utgör en kolkälla enligt en artikel i Science. Du kan bidra till att bevara kolet i marken genom att skydda svensk gammelskog med Naturarvet. Läs här om hur Naturarvet skapar värden för biologisk mångfald, klimatet, levande skogar och vatten, friluftsliv och turism.

Världens regnskogar utgör en kolkälla enligt en rapport i Science…

Publicerat av Naturarvet den 13 oktober 2017