Ännamusskogen

Ännamus Vy

Nyckelbiotop

Skogen är klassad som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen och har mycket höga naturvärden samt ett högt socialt värde. Trots detta hotades skogen med avverkning eftersom skogsområdet var för stort (70 hektar, varav ca 10 hektar består av sjö och myrmark) för att Skogsstyrelsen skulle kunna göra det till biotopskydd och för litet för Länsstyrelsens prioriteringar.

Naturreservat?

2017 gjorde vi muntligen en överenskommelse med Länsstyrelsen om att Ännamusskogen kommer att ingå i den sedan länge planerade utvidgningen av naturreservatet för Pärlälvens Fjällurskog. Det tar ett tag till och då är det skönt att veta att Naturarvets ägarskap av Ännamusskogen gör att den redan är skyddad från allt skogsbruk för all framtid.

Djur & växtliv

I skogen finns t ex sidensvans, lavskrika, tjäder, tretåig hackspett, korsnäbbar, storlom, älg, ren, lo, järv och björn. Många av de svampar och lavar som kräver en skog med både riktigt gamla träd, döda träd och omkullfallna träd finns här. Exempel på dessa är blåslav, gammelgranskål, vitskaftad svartspik, violmussling, rosenticka, ostticka, sprickporing, dvärgbägarlav, brosklav, luddlav, kötticka och vitmosslav.

Rödlistade arter som påträffats i skogen

Fåglar Lavskrika,NT- Hänsynskrävande Tretåig hackspett, VU- Sårbar Lavar Knottrig blåslav, NT- Hänsynskrävande Vitskaftad svartspik, NT- Hänsynskrävande Dvärgbägarlav, NT- Hänsynskrävande Skrovellav, NT- Hänsynskrävande Svampar Gammelgranskål, NT- Hänsynskrävande Violmussling, NT- Hänsynskrävande Rosenticka, NT- Hänsynskrävande Ostticka, VU- Sårbar Källa: Inventering utförd av Mats Karström & Ginger Bromfalk, Steget före, 2006.

Socialt värde

Området ligger tvärs över sjön Sakkat från Årrenjarka fjällby och en avverkning skulle ha varit mycket förödande för den. Turister kommer dit för den vackra naturen och inte för att se ut över kalhyggen.

Tack

Extra stort tack till alla er som donerat 1000 kr eller mer. Era namn har graveras in på en mässingsskylt i skogen.

Ännamusskogen Karta

Vägbeskrivning

Naturarvet rekommenderar dig varmt att besöka denna underbara må-bra-skog! Du kan ta dig till Ännamusskogen med tåg till Murjek. Bekvämast är Vy nattåg, Tåg 94, som avgår från Stockholms C på kvällen och 13 timmar senare släpper av dig i Murjek utan byten. Från Murjek kan du ta bussen via Jokkmokk (1 timme) till Årrenjarka (2 timmar 45 min). Om ni besöker skogen under sommaren behöver ni boka in transport med båt över Sakkat. Vänligen kontakta Årrenjarka Fjällby för boking av båttransport samt boende om ni önskar övernattning.