Naturcentrums Julgåva 2022

Vy från jungfrulig alsumpskog ut mot Kalvgrundsfjärden