Till minne av Nils Forshed

Vy från jungfrulig alsumpskog mot kärret