Stäng ×

Paraplyträd i Solliden

”Köp” ditt eget paraplyträd!

Tänk dig att du sitter i en solig skogsbacke i skydd under kronan av ett magnifikt träd. Du vilar mot dess stam och tittar ut över den fina gammelskogen. Och du vet att du har bidragit till att bevara just det här trädet och dess närmaste omgivning.

Nu kan du ”köpa” ditt eget paraplyträd i Solliden! Ett paraplyträd är ett stort träd som är lätt att känna igen i skogen. Runt trädet har vi ringat in en radie som är större än trädet och därför skyddar du genom att bevara trädet en bit skog som också rymmer många andra växter och djur. Trädet blir ett vårdträd för denna bit skog. Och du bevarar vårdträdet.

När du ”köper”ett paraplyträd så får du koordinaterna* till trädet, som finns inritat på kartan nedan. Du får ett unikt gåvobevis och olika foton från trädet, ett sfäriskt (360°) foto**, ett fish-eye (180°) foto och ett vidvinkel foto. Med det sfäriska fotot kan du se hur det ser ut att stå under trädet och titta runt åt alla håll och vinklar, du kan titta upp mot kronan också. (*Koordinaterna har en felmarginal på +- 10 m, men trädet är lätt att finna med ledning av koordinater och foto. **Det sfäriska fotot för varje träd visas genom att klicka på trädets namn i listan nedan).

Gör så här:

 1. Välj ett (eller flera) träd ur listan nedan (titta efter gula träd i kartan nedan).
 2. Skicka ett mail med rubriken ”Beställning Paraplyträd” till lo@naturarvet.se för att göra din reservation. Ange namn på den eller de som ska stå på gåvobeviset och om det finns en mottagare och en avsändare.
 3. Du får ett svarsmail med instruktion om hur du betalar.
 4. När du betalat gåvan ändrar vi färg på trädet i kartan till grön och skickar ett mail eller länk till högupplösta foton på trädet och ett gåvobevis till dig.
 5. Gåvan registreras i vår insamling för Solliden på denna länk. Ange om du vill vara anonym och om du vill lämna en kommentar.

Paraplyträden

Karta över Paraplyträd i Solliden

 1. SÅLD till NORR Agency! The Wholly Oak Tree  – 2 000 kvm, 20 000 kr – Denna magnifika ek är Sollidens stora vårdträd. Det har en egen plats på kartan och att sitta under detta träd ger en särdeles harmonisk, komplett upplevelse av meditation. (”Wholly”=”fullkomlig” är en medveten felstavning som låter som ”holy”=”helig”)
 2. SÅLD till NORR Agency! Eremitens Aspdunge  – 2 000 kvm, 20 000 kr – Du blir fadder åt en hel dunge av aspar, dessa otroligt viktiga träd för den biologiska mångfalden. Dessutom får du en övergiven eremitgrotta i berget i norr. Bergväggen utgjorde en gång två av väggarna i eremitens boning. (Sfäriskt foto och foto av eremitgrottan kommer senare).
 3. SÅLD till Ingela Brymér! Bergtallen  – 706,5 kvm, 7 065 kr – högt upp på berget står denna vresiga tall som lär hänga med många år till.
 4. Björken på berget  – 706,5 kvm, 7 065 kr – Denna gamla björk lämnar ingen oberörd och är hem till tickor och andra växter och djur.
 5. SÅLD till RDIT Golf AB! Eken på höjden – 706,5 kvm, 7 065 kr – En senvuxen ek som erbjuder en oas av grönska i ett annars ganska kargt hällmarksområde.
 6. SÅLD till Vita Tanden! Ek 6  – 314 kvm, 3 140 kr – Eken som markerar sydöstra hörnet av Solliden står stabilt i mullen i många år till.
 7. SÅLD till Ann & Mats Carlsson! Storgranen – 314 kvm, 3 140 kr – Granen vars topp sticker upp ur ädellövskogens krontak. Massiv omkrets om 245 cm.
 8. SÅLD till Karin Sixtensdotter Graffmo! Moderasken  – 706,5 kvm, 7 065 kr – Stora askar är ovanliga, men här är ett riktigt mamma-träd som flitigt har lämnat många unga askar efter sig.
 9. SÅLD som gåva till Torkel Molin! Ek 9  – 314 kvm, 3 140 kr – Mot klippan som bakgrund reser sig denna stora ek, där lär den stå så länge du lever.
 10. SÅLD som gåva till Annette Blom! Ek 10  – 314 kvm, 3 140 kr – Den största eken i en grupp av stora ekar. Hela gruppen skyddas under sin storväxte polares paraply.
 11. SÅLD till Ingela Brymér! Ek 11  – 314 kvm, 3 140 kr – Eken i klyftan, gå in och mys tillsammans med eken i dess skyddade kanjon.
 12. SÅLD till LeoVegas! Ek 12 – 314 kvm, 3 140 kr – Storeken (omkrets 230 cm) och dess polare eken-i-berget är ett oslagbart radarpar.
 13. SÅLD till LeoVegas! Storalmen  – 706,5 kvm, 7 065 kr – En skogsalm i denna storlek som växer och frodas förtjänar att få vara paraply åt de många stora ekarna runt omkring.
 14. SÅLD som gåva till Sven Olaisson! Ek 14  – 314 kvm, 3 140 kr – Nära skogsbrynet kan du blicka in över den unika ädellövskogen från denna starka ek.
 15. SÅLD! Ek 15  – 314 kvm, 3 140 kr – Tvillingekarna som reser sig upp på höjden med magnifik utsikt över nejden.
 16. SÅLD som gåva till Mark Wideberg! Ek 16  – 314 kvm, 3 140 kr – Grannen till The Wholly Oak Tree står inte långt efter i skönhet och betydelse för mångfalden i skogen.
 17. SÅLD som gåva till Melker Klingberg! Ek 17  – 314 kvm, 3 140 kr – Eken som reser sig mellan granar och tallar och andra träd. Alla får skydd av dess paraply.
 18. Tall 18  – 314 kvm, 3 140 kr – Många grova tallar finns i Solliden, denna en av de mäktigaste på hyllan ovanför ädellövskogen.
 19. Tall 19  – 314 kvm, 3 140 kr – En annan märkvärdig tall med helt unik stil, måste upplevas.

40. Victoria-ekarna – 4 000 kvm, Läs mer om insamlingen till H.K.H Kronprinsessan Victorias ära här.