Stäng ×

Verles gammelskog

Verles gammelskog är ca 80 ha stort skogsområde i Ale Kommun (ca 5 mil NO från Göteborg) med mycket höga naturvärden.  Utan Naturarvets förhandlingar med markägaren skulle skogen ha blivit avverkad redan vintern 2007/2008. Detta beroende på att varken Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen hade nog medel för att kunna bevara den avverkningsanmälda skogen. Naturarvet hade fram till den 19 mars 2009 på sig att samla ihop nog med pengar för att rädda Verles gammelskog från avverkning. Slutdatum närmade sig och än återstod en stor summa för att kunna rädda skogen.

Kommunen gick in med ca 2 miljoner kronor, Västkuststiftelsen med ca 2 miljoner kronor och tillsammans med Naturarvets insamlade 2.4 miljoner kronor kunde köpet genomföras och skogen blev bevarad för all framtid. Fältbiologerna hade gett 400 000 kronor i bidrag till Ale kommun och Västkuststiftelsen (att dela på) och Naturvårdsverket hade bidragit med ca 1.9 miljoner till Ale kommun och Västkuststiftelsen (att dela på).  Detta är en unik lösning för Sverige, då både ideella krafter, en kommun, regionen och staten tillsammans verkar för att en gammelskog bevaras och blir till naturreservat.

Vi vill hylla följande nyckelpersoner som gjort denna uppgörelse möjlig: Lars Munther (NAI Svefa), Jarl Karlsson (kommunstyrelsens ordförande) och Lars Strandberg (Västkuststiftelsen) och Leif Danielsson (Naturskyddsföreningen, Ale).