Naturarvet

Naturarvet finns till för att ge alla en möjlighet att vara med och bevara Sveriges sista gammelskogar innan det är för sent.

Stiftelsens ändamål är att förvärva skogsfastigheter med skyddsvärd gammal skog för att medverka till bevarandet av den biologiska mångfalden i Sverige.

Naturarvets vision är att alla Sveriges djur- och växtarter som är beroende av gammal skog skall leva i en trygg livsmiljö i livskraftiga bestånd.