Förvärv stoppas!

Naturarvet når vägs ände med försök att förvärva Elveskogen

 

Det är med sorg i hjärtat som vi meddelar att Statsforvalteren i Trøndelag har stadfäst Lierne kommuns beslut att inte medge konsesjon för Naturarvet att förvärva Ågården Vestre. Därmed går vi miste om möjligheten att säkra denna kol-lagrande och artrika skog. Med en ägare som avser att bruka skogen missar världen en potentiell årlig inlagring av 1700 ton CO2.

Vi har gjort allt som står i vår makt för att kunna förvärva ”Elveskogen”, en unik fastighet med gräns mot hela sträckan av en elv i Lierne kommun, Norge. Tyvärr beviljas inte Naturarvet konsesjon, som är en förutsättninng för att kunna genomföra förvärvet. Naturarvet har därmed nått vägs ände i detta projekt. Om vi ska ta med oss något gott från detta misslyckande så är det att Naturarvets vinnande bud åtminstone satte stopp för den nästhögsta budgivarens planer för skogen, vilket hade varit att mata Norges största självgående flistugg med träden.

Fokus på övriga förvärv

Vi riktar blickarna mot våra andra fokusområden och känner tacksamhet över dom gåvor som har flutit in under årets första hälft och möjliggjort förvärv av två områden på Gräsö, Östhammars kommun, Uppsala län och en fjällnära skog vid Stora Blåsjön i Strömsunds kommun, Jämtlands län.

Vi återkommer inom kort med mer information om de pågånede förvärven.