Elveskogen – en norsk forsdimmeskog

Storfossen är det största vattenfallet i Ågårdselva, Foto: Odd Arve og Gun Anita från Flickr

Den fjällnära skogen som ligger i närheten av Jämtland ligger närmare bestämt 2 mil från gränsen på den norska sidan. Det är en skog i Lierne kommun med unika miljöer som ger forsdimma längs den älv som flyter, forsar och faller ca 300 höjdmeter längs med hela fastigheten från fjällsjön Klingervatnet ner till sjön Skjeldbreivatnet, som Ågård Vestre blickar ut över.

Skogen på fastigheten har både fjällskog och myr och unika gammelskogsmiljöer med forsdimma under hela växtsäsongen. Det skapar en regnskogsliknande miljö som gynnar sällsynta lavar. Hårig skrovellav (Lobaria hallii) är en sådan globalt hotad art som i Sverige är akut hotad (CR). Enligt det svenska åtgärdsprogrammet för arten är förekomster nära den svenska gränsen intressanta för möjlig spridning av arten via vindburna sporer till Sverige.

Utsikt från Ågård Vestre över Skjeldbreivatnet. I fonden syns en del av Blåfjella-Skjækerfjella nationalpark.

Förvärvet av denna norska pärla är viktigt för att bevara den biologiska mångfalden i Sverige samt för klimatet. Den 470 ha stora fastigheten med både myr och skog kan lagra in ca 1 700 ton CO2 per år. Den kolsänkan vill vi säkra genom permanent skydd, vilket också är viktigt för bevarandet globalt av Lobaria hallii och flera andra arter på fastigheten som är rödlistade både i Sverige och Norge. Livet har inga gränser, så tillsammans bevarar vi det sköra livet på jorden.

Vi förvärvade Ågård Vestre genom budgivning. Om Naturarvet inte hade fått vinnande bud så hade det gått till budgivaren med näst högst bud, en entreprenör som äger Norges största självgående flistugg 😱! I Norge är det kommunen som beslutar om konsesjon (förvärvstillstånd), och vi fick nyligen avslag utifrån att kommunen inte ansåg att vi uppfyller kriterierna. Vi överklagar nu avslaget genom vårt norska ombud i samarbete med säljarna, som gärna ser att Naturarvet blir ägare av fastigheten.