Gammelskogs-Yra!

Kära gammelskogsvän ❣️

Plötsligt händer det! Just nu finns ett tiotal gamla skyddsvärda skogar tillgängliga för köp. Vi har lämnat bud på tre skogar idag och fler väntar runt hörnet. Vi skulle kunna köpa skog för minst 40 miljoner kr idag om vi hade de pengarna.

Var med oss på denna gammelskogs-yra! Ös ur era tomma kistor gåvor till Naturarvet. Har du en kista som är fylld är du välkommen med den stora gåvan just nu.

Gammelskogen är den bästa kolsänkan vi har på land. De skogar vi inte köper idag riskerar att bli bränsleved och för just de skogarna är det för sent imorgon. Din gåva till Naturarvet är den viktigaste åtgärden du kan göra lokalt med verkan globalt!

Gammelskogarna vi bevarar idag är vårt gemensamma naturarv, som oförtrutet fortsätter att bromsa klimatkrisen och bevara de hotade arterna. En av dem kan vara den fantastiska vildmarksartade fastigheten med fjällnära skog i norra Sverige som vi har lagt bud på idag.

Det är tomt i Naturarvets kista, som det ska vara. Pengarna vi samlar in ska snarast möjligt grävas ner i gammelskogsbackar runt om i Sverige. Din gåva nu gör det möjligt att köpa den där skogen som väntar runt hörnet imorgon.

Idag har vi 750 månadsgivare, våra kära Skogsfaddrar 💚 När alla våra fans och följare blir Skogsfaddrar kan vi förvärva skog för minst 10 miljoner varje år bara på de gåvorna.

Sprid till alla du känner att det är nu eller aldrig! Det är nu vi måste skydda de sista gammelskogarna – för de hotade arternas och klimatets skull.