Stöd oss

Naturarvet är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att förvärva skogsmark med skyddsvärd gammal skog. Syftet är att bevara den biologiska mångfalden genom att skydda hotade djur- och växtarter, samt att i övrigt främja forskning, friluftsliv och turism för nuvarande och framtida generationer. Med din hjälp så kan vi skydda mer av Sveriges Gammelskog. Det finns flera sätt du kan stöda oss på.

Skogsfadder

Bli enkelt månadsgivare via autogiro eller kort
Bli skogsfadder

Skogsbutiken

Ge bort en högtidsgåva, minnesgåva eller tacka någon.
Till skogsbutiken

Skogsrutor

Bevara din egen eller ge bort yta i gammelskogen.
Till skogsrutorna

Paraplyträd

Bli fadder åt ett unikt träd i gammelskogen.
Till paraplyträden

Sponsra

Samarbeta med Naturarvet.
Kontakta oss

Andra sätt