Naturarvets nyårshälsning 2022

Från Lo Jarl, Verksamhetsledare:

Ywonne hostar en hel del sedan en tid och tycker det är jobbigt. Idag märkte jag att hon grät och jag kramade om henne och frågade hur det stod till. Svaret värmde:
Jag är bara så djupt tacksam över att det finns människor som faktiskt bryr sig om planeten så mycket att dom är beredda att dela med sig till gammelskogen. Och så är jag tacksam för att gammelskogarna ger så mycket tillbaka till planeten och hjälper oss som små fallskärmar att bromsa in klimatkrisen.

Den tacksamheten är inte större i år än alla tidigare år. Det känns ändå helt underbart att insamlingen dubblades jämfört med fjolåret och vi gick över 10 miljoner kr insamlade medel. Grattis alla enastående givare! Tillsammans lyckades vi spränga gränsen. Utöver det fick vi statliga bidrag om 271 750 kr för att gynna pollinatörer och ladlevande lavar genom att restaurera två lador med fina vasstak i Svartsundets gammelskog.

Det är en av de händelser som kommer att förgylla 2023. Vad mer kan vi tänkas få se under kommande år? Vad är dina visioner för gammelskogen och för planeten? Kan vi redan under året som kommer fullfölja vår ambition att utöka skyddad mark på Gräsö? Kan vi utöka skyddet av fjällnära skog i Frostviken så att den ovärderliga hotspoten för höga naturvärden inte glöms bort för alla avverkningsansökningar som strömmat in i området under året som gick?

Vi lyfter hotspotarnas betydelse för en grön infrastruktur som åtminstone kan upprätthålla biologisk mångfald och samtidigt ge planeten ett andningshål för att andas in koldioxid i den kolslukande gammelskogsmarken. Var gammelskogen än finns så är den värd vår respekt och att få skydd mot människans girighet. Vi som känner den och älskar den vet att den är omöjlig att leva utan.

Efter ett år med rekordstor insamling och förvärv av tre olika fastigheter om tillsammans 319 hektar som slukar 800 ton koldioxid varje år så kanske det skulle kännas som att vi kan luta oss tillbaka. Tvärtom kära gammelskogsvän. Detta är bara upptakten till de nästkommande 8 åren. När 2030 rings ut ska vi ha mångfaldigat vad vi har gjort i år. Det är vår rättighet, vårt privilegium och vår enda chans att tillsammans bevara det sköra Livet på Jorden.

Gott Nytt År! 🎉👥➕💰❤️🌳🍄🌲🥂