#Skönthäng i gammelskogen är Naturarvets kampanj 2019

Vi vill förmedla budskapet att det som gör gammelskog unik och samtidigt är gemensamt för all gammelskog i världen är tillgången på död ved i form av fallna stockar, som erbjuder skönt häng. Utan fallna stockar får du sitta på marken eller stå när du tar din fikapaus. Naturligtvis är den döda veden livsviktig för framförallt de hotade arter som är knutna till den och som kollager när ligninet i veden långsamt lagras in till marken men det är också viktigt att kunna förstå att det är i gammelskogen tillsammans med vänner som du kan få riktigt skönt häng i naturen.

Våra egna Instagram och Facebook profiler kommer att ha foton som taggas med #skönthäng. Vi inbjuder också andra #skönthäng entusiaster att tagga foton som visar hur det går till att ha skönt häng i gammelskogen. Ange gärna genom plats-taggning var det sköna hänget avnjutes. Kanske det är i en gammelskog som behöver skyddas för evigt genom Naturarvet?