90-konto

Naturarvet har 90-konto som garanterar att stiftelsen inte har oskäliga kostnader i sin verksamhet och att minst 75 procent av insamlade medel går direkt till stiftelsens ändamål.

90-konto delas ut och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och kan bara ges till insamlingsorganisationer som bedriver offentlig insamling för humanitärt, välgörande, kulturellt eller annat allmännyttigt ändamål.

Tillstånd för 90-konto ges med 3 år i taget och varje år granskas organisationer med 90-konto för att säkerställa att insamlingen sker på ett korrekt sätt. Som organisation kan man bli av med sitt 90-konto med omedelbar verkan om inte reglerna uppfylls.

90-konton finns både som bankgiro och plusgiro. Naturarvets konton är:

Bankgiro: 901-1172
Plusgiro: 90 11 17-2
Swish: 901 11 72
Bankkonto: 9960 2609011172