Sponsorer och samarbetspartners

Nedan finns loggor, och om du klickar på loggan, länkar till våra aktuella sponsorer och deras hemsidor. Representerar du ett företag som också vill vara med här så kan du sponsra vårt arbete på olika sätt. Ett vanligt sätt att sponsra är t.ex. att “köpa” ett paraplyträd eller skogsrutor. Där kan också logga och länk till hemsida publiceras. Andra sätt att sponsra oss är genom t.ex. produktkampanjer eller andra typer av samarbeten kopplade till er verksamhet. Kontakta Lo Jarl om du vill diskutera ett samarbete med Naturarvet.

Naturcentrum Näva ekotextil Möten med Jättar Sama Yoga Zmarta logga NORR Green Partner logo Momo Jord Utemaningen Fru Gran B&B Lavandula Yogaskola Försäkringsgirot kristallrummet logo