Expertgrupp

Jonas Rudberg – skogsexpert på Naturskyddsföreningen

Mats Karström – biolog och uppfinnare till inventeringsmetoden Steget före.

Professor Lena Gustafsson – forskare i Naturvårdsbiologi på Lantbruksuniversitetet

Leif Andersson – växtekolog och skogsinventerare på Pro Natura