Styrelsen

Ledamöter

Melvin Moon Melvin Moon, ordförande, har kandidatexamen i naturgeografi och ekosystemanalys samt pågående master i biologi med naturvårdsinriktning. Naturvägledare på naturum sedan 7 år. Kulturskolelärare i cirkus för femte läsåret nu. 20 aktiva år i Fältbiologerna, många år drev han Skånes Fältbiologer och avslutade som riksordförande sista året. Tre styrelseår för Naturskyddsföreningen på regional- respektive nationell nivå. Styrelseerfarenhet 11 år i sträck. Transperson, pronomen han. Är 28 år gammal. ”Hela min passion för naturen handlar om bevarande av skog som är värdefull för biologisk mångfald. Naturarvets arbete ligger nära mina värderingar och mitt ideella arbete för gammelskog.

Pia Björstrand Pia Björstrand, vice ordförande, är en advokat med ett hjärta som brinner för livet på jorden. Hon är talesperson för Klimataktion och engagerad i Naturskyddsföreningen, Omställningsrörelsen och Naturens Rättigheter. Hon har stor vana av styrelsearbete i företag och ideella föreningar. 

På sin fritid älskar Pia att sjunga, dansa, hänga med familj och vänner och att skogsbada – dvs att uppleva skogen i djup närvaro med alla sinnen. ”Jag är uppvuxen i de djupa småländska skogarna och sörjer att de har blivit färre och färre. Som miljöengagerad ser jag ett stort behov att skydda de få kvarvarande naturskogar som finns och är därför mycket glad att få delta i Naturarvets viktiga arbete.

Momo Dalvald Momo Dalvald, ordinarie ledamot, är entreprenör, hammock-entusiast, eldartist och naturälskare. Momo driver bland annat Momo Jord, en webbutik som inspirerar till hammock-camping. Momo Jord har sponsrat klicket i några år, och på så sätt började kontakten med Naturarvet. Momo trivs bäst i skogen och allra bäst i gammal, riktig skog där naturen har fått ha sin gång. Han hammockar gärna på vackra platser – hellre än att sova i en säng – och ser skogen som sin källa till inspiration och återhämtning. Engagemanget i Naturarvet är en självklarhet för Momo, med tanke på hans passion för skogen. Om tio år kan Sveriges sista oräddade gammelskog vara nedhuggen. ”Ska det finnas riktiga skogar kvar att hänga i måste vi göra vad vi kan för att skydda dem. I Naturarvets styrelse kan jag bidra med perspektiv som entreprenör, problemlösare och naturälskare med passion för gamla träd – i synnerhet riktigt gamla ekar.

Adam Bergström Adam Bergström, ordinarie ledamot, är 17 år och går på ett gymnasium i Stockholm. Han har sedan barndomen haft ett stort intresse för skog och är aktiv i Fältbiologerna sedan några år tillbaka. I skogen finner han ro i det uppskruvade tempo som kännetecknar vår tid, tonåren och särskilt vardagen i en storstad. Den är en tillflyktsort för honom, men även en källa till förundran och olika stämningar. Ett annat stort intresse är litteraturen och filosofin, och inte minst genom Harry Martinsons texter har han fått uppleva det rika i att se naturen speglad i dikt och prosa. Han är också engagerad i Harry Martinson-sällskapet. Adam är djupt oroad över den vårdslöshet som präglar människans förhållningssätt till planeten. ” Naturarvet ser jag handlingskraft och konkreta åtgärder för att möta kortsiktighet på bekostnad av naturens tidlösa värden.

Suppleanter

Moa Pettersson Moa Pettersson, , suppleant, är utbildad biolog och arbetar till vardags på länsstyrelsen i Halland. Hon är sedan hösten 2018 talesperson för Biologiska mångfaldens dag, 22 maj. Fritiden spenderas med att vara ute och slita på artkunskaperna, bland favoritaktiviteterna är att vända på stock och sten. Sitter i styrelsen för Hallands botaniska förening och riksstyrelsen för Sveriges botaniska förening. Skriver regelbundet för de populärvetenskapliga tidskrifterna Yrfän och Vilda växter. ” För mig handlar Naturarvets arbete om att vi måste bevara värdefulla ekosystem för kommande generationer, oavsett om det skulle röra sig om barnbarn, myror eller fjädermossor.

Cajsa Lovehav Cajsa Lovehav, suppleant är utbildad naturgeograf som brinner för hållbarhet. På fritiden engagerar hon sig i miljörörelsen, bland annat för klimaträttvisa genom Jordens Vänner. Hon har starka känslor för skogen och trädens fantastiska egenskaper är ett återkommande tema i miljöbloggen hon driver sedan 2015. “ I en tid som på miljöområdet kännetecknas av mycket prat och lite verkstad, är jag glad för att få delta i Naturarvets arbete med att bevara de få kvarvarande och ack så värdefulla svenska naturskogarna.