Styrelsen

Ledamöter

Melvin Moon Melvin Moon, ordförande, har kandidatexamen i naturgeografi och ekosystemanalys samt pågående master i biologi med naturvårdsinriktning. Naturvägledare på naturum sedan 7 år. Kulturskolelärare i cirkus för femte läsåret nu. 20 aktiva år i Fältbiologerna, många år drev han Skånes Fältbiologer och avslutade som riksordförande sista året. Tre styrelseår för Naturskyddsföreningen på regional- respektive nationell nivå. Styrelseerfarenhet 11 år i sträck. Transperson, pronomen han. Är 28 år gammal. ”Hela min passion för naturen handlar om bevarande av skog som är värdefull för biologisk mångfald. Naturarvets arbete ligger nära mina värderingar och mitt ideella arbete för gammelskog.

Pia Björstrand Pia Björstrand, vice ordförande, är en advokat med ett hjärta som brinner för livet på jorden. Hon är talesperson för Klimataktion och engagerad i Naturskyddsföreningen, Omställningsrörelsen och Naturens Rättigheter. Hon har stor vana av styrelsearbete i företag och ideella föreningar. 

På sin fritid älskar Pia att sjunga, dansa, hänga med familj och vänner och att skogsbada – dvs att uppleva skogen i djup närvaro med alla sinnen. ”Jag är uppvuxen i de djupa småländska skogarna och sörjer att de har blivit färre och färre. Som miljöengagerad ser jag ett stort behov att skydda de få kvarvarande naturskogar som finns och är därför mycket glad att få delta i Naturarvets viktiga arbete.

Momo Dalvald Momo Dalvald, ordinarie ledamot, är entreprenör, hammock-entusiast, eldartist och naturälskare. Momo driver bland annat Momo Jord, en webbutik som inspirerar till hammock-camping. Momo Jord har sponsrat klicket i några år, och på så sätt började kontakten med Naturarvet. Momo trivs bäst i skogen och allra bäst i gammal, riktig skog där naturen har fått ha sin gång. Han hammockar gärna på vackra platser – hellre än att sova i en säng – och ser skogen som sin källa till inspiration och återhämtning. Engagemanget i Naturarvet är en självklarhet för Momo, med tanke på hans passion för skogen. Om tio år kan Sveriges sista oräddade gammelskog vara nedhuggen. ”Ska det finnas riktiga skogar kvar att hänga i måste vi göra vad vi kan för att skydda dem. I Naturarvets styrelse kan jag bidra med perspektiv som entreprenör, problemlösare och naturälskare med passion för gamla träd – i synnerhet riktigt gamla ekar.

Suppleanter

Annevi Sjöberg

Hannah Wallin