Ge aktie- eller fond-gåva

Gör en Tompkins – Dougifiera din värld!

Doug Tompkins är mannen som tillsammans med sin fru Kristine, tog stora delar av sitt kapital och köpte mark motsvarande hela Skånes yta. Marken köpte dom bara för att kunna skydda den, vilket ledde till att ett antal nationalparker, motsvarande hela Sveriges areal av naturreservat, bildades i Patagonien i februari 2018. Doug gick tyvärr bort i en kanotolycka 2015 men du kan följa hans exempel och främja gammelskogens biologiska mångfald genom att själv göra en ”Tompkins”.

  1. Ge aktier och/eller fonder skattefritt till Naturarvet. Kontakta Lo Jarl om du har frågor eller vill ha hjälp med att upprätta en enkel gåvohandling. Vill du vara anonym? Prata med en kontakt på din bank om hur du överlåter aktier eller fonder. Våra depånummer står nedan.
  2. Naturarvet säljer aktierna/fonderna och eftersom försäljningslikviden används till allmännyttig verksamhet blir kapitalvinsten skattefri. Hela kapitalet som du ger Naturarvet går alltså direkt till Naturarvets ändamål.

aktie_fond_gava

För att ”Dougifiera” din värld – ge tillbaka till naturen rätten att få lämnas i fred från människans rovdrift. Genom Naturarvet ger du din gåva till svensk gammelskog, som därmed bevaras för all framtid.

Nästan halva beloppet av insamlingen till Skarnhålans gammelskog kom genom en aktie- och fondgåva som öppnade möjligheten och blev startskottet till att förvärva de 40 hektar av magisk naturskog i Risveden som nu blir evigt bevarade.

Din gåva kan bli startskottet för att kunna köpa nästa magiska gammelskog någonstans i Sverige.

Gåvomottagare:

Insamlingsstiftelsen Naturarvet Björksäter 1 64991 Sparreholm Org.nr 802424-1393

Naturarvets depåkonton: Nordea Depåkonto 1379874.1