Stäng ×

Skarnhålans gammelskog

Mål: 4 200 000 SEK
Uppnått: 2 207 290 SEK
Utveckling: 52.6 %

Insamlingsstiftelsen Naturarvet är stolt presentatör av – SKARNHÅLANS GAMMELSKOG!

Köp paraplyträd och skogsrutor i Skarnhålans gammelskog genom att KLICKA HÄR!

Ge en öronmärkt gåva till Skarnhålans gammelskog genom att KLICKA HÄR!

Vi skrev på Biologiska mångfaldens dag 2018 kontrakt på en fin gammelskog om 40 hektar strax öster om Iglekärrs gammelskog.


Stora Skarnhålan - agkärr i RisvedenSkarnhålans gammelskog rymmer inom sina 40 ha inte mindre än 24 ha nyckelbiotop och har en genomsnittlig ålder om 135 år. Vissa bestånd har en snittålder på över 160 år. Det är till stor del barrnaturskog med inslag av lövrika partier och med ädellöv i de sydliga branterna. I norra delen, som enkelt nås via en stig från en parkering, ligger Röda berget och natura 2000 området Stora Skarnhålan som ingår i Risvedens agkärr.


GravlångenCentralt ligger den östra soliga viken av den lilla sjön Gravlången, som erbjuder fin rastplats för de fikasugna. Här finns också det 4 ha stora biotopskyddsområde som redan har skydd sedan 20 år. I söder sluttar och kastar sig landskapet genom nyckelbiotopen i branter och avsatser från höjden 145 möh ner till Svällebäck 80 möh, som gör denna del lite mer utmanande att gå i. Det stora inslaget av ekar och andra lövträd samt de fina utsikterna från avsatserna gör besöket väl värt en liten utmaning.


Dansande skogenSkarnhålans gammelskog ligger direkt i anslutning till Eklidens naturreservat i öster. Väster om Ekliden ligger Iglekärrs gammelskog och väster om den ligger Solliden som snart införlivas i Naturarvets fastighetsinnehav i denna fantastiskt fina del av Risveden, bara 4 mil norr om Göteborg. Bara i Skarnhålans gammelskog har ca 50 naturvårdsarter noterats, varav hälften rödlistade. Sammantaget med de olika typer av skyddsvärd skog som finns här gör Skarnhålans gammelskog till det område som har allra högst naturvärde i hela Risveden.


Vi har ett insamlingsmål om 4,2 miljoner kr som vi ska nå senast 30/6 2019. Vi har redan en grundpott med insamlade medel om ca 2 miljoner från tidigare år. Bl.a. fick vi en stor aktiegåva av en enskild givare i december om närapå 2 miljoner kr. Var med nu och ge en rivstart på den nya insamlingen för Skarnhålans gammelskog som vi startar upp idag på Biologiska mångfaldens dag den 22/5 2018! Ge en gåva här eller klicka på kartan nedan för att köpa paraplyträd eller skogsrutor.
Karta Skarnhålans gammelskog