Naturarvet i hetluften

Mål: 121 380 SEK
Uppnått: 129 130 SEK
Utveckling: 106.4 %

GLÄDJANDE NYHET! Staten tar kostnaden för brandbevakningen. Insamlade medel går nu till Skarnhålans gammelskog. Se ytan som bevaras på insamlingskartan här.

OBS! Denna insamling är klar! Stöd gärna vår insamling till Skarnhålans gammelskog.

Stöd insamlingen för att täcka kostnaden för eftersläckningen efter skogsbrandenbranden. Här kan du lämna bidrag till Iglekärr. Du kan också ge en gåva märkt ”Iglekärr” till Swish 9011172 | BG 901-1172 | PG 901117-2

🌳❤️🌲 Tack vare en STOR gåva om 100 000 kr och många andra gåvor från er fantastiska givare har målet uppnåtts. 🌳❤️🌲 Allt överskott går naturligtvis in i insamlingen till Skarnhålans gammelskog. Passa på att köpa paraplyträd eller skogsrutor i den finaste av skogarna i Risveden.


En brand utbröt på Biologiska mångfaldens dag den 22 maj vid en rastplats i östra änden av Stora Iglekärr, sjön som givit namn till Iglekärrs gammelskog, som Naturarvet förvärvade 2012 och invigde 2016, då den också blev naturreservat.

Här utbröt branden
Udden vid östra änden av Stora Iglekärr där branden bröt ut. Foto: Leif Danielson

Branden är under kontroll och eftersläckningsarbetet avslutades under v 22. Kostnaderna för eftersläckning uppgår till drygt 120 000 kr för Naturarvets del som markägare av Ale Sålanda 2:22 som utgör Iglekärrs naturreservat. Inga försäkringar och inte heller staten täcker kostnader för brandbevakning beordrad av räddningstjänsten i naturreservat där marken ägs av enskild ägare, så detta är en kostnad som faller på markägaren trots att vi inte kan råda över den. Ge Naturarvet ett bidrag till att täcka våra kostnader genom att klicka här.

Skador på träd och mark
Stor förödelse som på sikt kan ge biologisk mångfald. Foto Mårten Bydén

En del värden har gått förlorade, såsom Gammelgranen, den 200-åring som pryder vårt julgåvobevis, den överlever inte utan får bidra till skogens liv på annat sätt, som död ved. Samtidigt kan en brand på sikt gynna biologisk mångfald i vissa områden. Om du vill besöka brandområdet så tänk på att faran är stor för att skadade träd kan falla. Västkuststiftelsen har satt ut varningsskyltar om detta runt området. Naturarvet avråder från att besöka brandområdet den närmaste tiden och manar till stor försiktighet vid besök inom de närmaste åren. Besök gärna Iglekärrs gammelskog ändå, det finns så mycket annat fint att uppleva där och i de andra områdena, Solliden, Skarnhålans gammelskog och Eklidens naturreservat, som tillsammans utgör 206 ha sammanhängande skyddad vildmark i Risveden.

Skyddad skog i Skepplanda

Kartan visar brandområdets utbredning i det 206 ha stora skyddade området av Risveden. Vi kommer att följa utvecklingen i området och kunna se hur området utvecklas jämfört t.ex. med ett mindre område om ca 5 ha i Skarnhålans gammelskog, som avverkats för ca 40 år sedan, med kvarlämnade 145-åriga överståndare av tall som självföryngrats och som inte har röjts eller gallrats. Länsstyrelsen har satt ut insektsfällor i brandområdet som kommer att visa hur arter knutna till brandfält invandrar till området. Länsstyrelsen har också satt ut skyltar om att låta insektsfällorna vara i fred.


Här är vårt Facebook-inlägg som vi publicerade i samband med att nyheten om branden spred sig som en löpeld i svenska media:

Naturarvet är i hetluften! Det utbröt skogsbrand i Iglekärrs gammelskog igår. Som det ser ut på flygfotot från GP spred…

Publicerat av Naturarvet den 23 maj 2018