100 000-klubben

Även vår folkkäre gammelskogs-målare John Bauer hade sina svarta dagar. Han visste att när yxan gått igenom skogen så var den död, som skog. Han vandrade ofta i skogen för att få inspiration till sina magiska målningar. Ett hygge kunde också vara en inspiration – till att se svärtan i världen – se skogens död och uttrycka den enkelt i en skiss på en papperslapp.

Igår fick vi Magasin 365 i brevlådan. På sidan 87 handlar en artikel om Naturarvet och Naturbonusen som vi med glädje tog emot i september. Det berättas också att vi hoppas få använda Naturbonusen som ett bidrag till att köpa brandskadad naturskog söder om Lillhärdal i Härjedalen av ägaren Bergvik Skog AB.

Efter tre månaders hoppingivande samtal fick vi besked från Länsstyrelsen i Jämtland att dom på egen hand kommer att satsa på bl.a. ett annat av Bergviks brandskadade områden norr om Lillhärdal. Därmed faller en av förutsättningarna som Bergvik har satt upp som villkor, som innebar samarbete med Länsstyrelsen.

Vår insamling till Gammelgranens minne har hittills genererat fantastiska löften och gåvor om 1,1 miljoner kr. Det räcker inte till ett förvärv och nu behöver vi snabbt få in många fler löften och bidrag från många människor för att hålla hoppet levande. Skog i området kommer sannolikt att avverkas på brandskadat virke och markberedas och planteras med monokultur under det kommande året. Då förstörs möjligheten att skydda området som helhet och att skapa förutsättningar för ett unikt brandskadat naturskogsområde att utvecklas naturligt till en fantastisk gammelskog om ett par hundra år.

Ywonne Jarl citerades i artikeln i Magasin 365 angående ambitionen att skapa 100 000-klubben. Målet är 100 000 givare som går in med minst 100 kr per månad för att kunna förvärva gammelskog för 100 miljoner kr per år. Vi kan då varje år bevara arealer i Norra Sverige uppemot 7000 hektar eller i södra Sverige ca 1 000 hektar prima gammelskog för den summan.

Framförallt, om vi redan nu hade pengarna till den brandskadade skogen i Härjedalen så hade vi redan kunnat ha kontrakt på den. Ska vi kunna vara effektiva med förvärv av gammelskog de närmaste tio åren så är det en förutsättning att vi redan har pengar i kassan när ett tillfälle att förvärva skog skapas.

Att skapa 100 000-klubben är en vision som kraftfullt skulle ge gammelskogen nya möjligheter att leva vidare. Givarna kan tillsammans starta en stödförening för att hjälpa till att samla in de medel som Naturarvet behöver för att vara en stor aktör att räkna med inom den nationella naturvården. Det kräver också smarta marknadsföringsaktiviteter. Och marknadsföring kostar pengar. Pengar som vi kommer att få igen mångfalt. För visst måste det vara värsta hajpen att vara med i 100 000-klubben!

Vill du vara med och skapa 100 000-klubben för ett landsomfattande naturarv av evigt bevarade gammelskogar genom Naturarvet så hör av dig till Lo Jarl | lo@naturarvet.se | 073-109 95 12