Till Gammelgranens minne

Mål: 10 000 000 SEK
Uppnått: 1 800 000 SEK
Utveckling: 18.0 %

Gammelgranens liv och död

Gammelgranen har blivit en symbol för Igelkärrs gammelskog och bidrog som modell på Naturarvets Julgåvobevis – En Gammeljulgran som får stå kvar! På biologiska mångfaldens dag den 22 maj i år startade en brand pga slarv vid grillplatsen på udden vid Stora Iglekärr där gammelgranen står. Det blev en kraftigt utvecklad brand som på ett föredömligt sätt begränsades av regionens räddningstjänster till bara 20 hektar. Branden gick hårt åt gammelgranen som har levt sin sista sommar. Den kommer nu att tjänstgöra som död ved för nya arter som dras till brandfältet. Samtidigt känner vi som fäst oss vid den speciella granen en sorg i hjärtat.

Hedra minnet av gammelgranen genom Naturarvets största insamling någonsin

För att hedra minnet av Gammelgranen i Iglekärr startar vi nu en insamling för att skydda en annan skog. Vi undersöker flera olika möjligheter att kunna förvärva helst ett lite större område i norra Sverige eller ett lite mindre område i södra Sverige. Vi behöver vara många som ger mycket för att lyckas. Därför har vi höjt nivån på denna insamling och skapat nya sätt att bidra på. Klicka här för att skicka ett mejl med ett löfte eller meddela vilka olika sätt du vill bidra på. Naturarvet kommer att behöva synas mycket mer så du kan också bidra med kontakter, om du eller någon du känner vill lyfta Naturarvet och Till Gammelgranens minne som influencer eller genom media eller evenemanng. Du kan redan nu bidra direkt med en Gåva – eller högtidsgåva eller minnesgåva. Ge en gåva öronmärkt till Gammelgranens minne genom insamlingssidan. Högtidsgåva och minnesgåva skapar ett gåvodiplom att ge bort.


Gammelgranen vid god vigör 2012INFORMATION OM DEN BRANDHÄRJADE SKOGEN I HÄRJEDALEN: Naturarvet kommer inte att förvärva området. Det 600 ha stora område av ett stort brandfält i Härjedalen som Naturarvet lokaliserade och pekade ut som intressant att skydda genom förvärv har bytt ägare och den nya ägaren kommer efter inspektion utförd under våren att frivilligt avsätta hela det området. Vi har också fått preliminär rapport om att såväl björn som skogsfågel trivs utmärkt och smaskar i sig primörer på den nya brännan. Mer om hur området utvecklas kommer så småningom när Stora Enso har gjort fördjupad inventering.

De två nedanstående bilderna visar området som Naturarvet har ringat in som intressant mot bakgrund av ortofoto från 1960 i den övre bilden och mot bakgrund av ortofoto från 2015 i den nedre bilden. De mörka partierna är partier med äldre skog. De ljusa partierna på den övre bilden från 1960 är mestadels myr, det syns också tydligt att större områden av skog redan har avverkats och föryngrats i området öster om Naturarvets intresseområde. De ljusa partierna på den undre bilden från 2015 är förutom myr stora områden med hyggen eller ungskog. Bilderna visar med tydlighet att det verkligen är den sista resten av gammelskog i området som Naturarvet vill bevara för all framtid.


Gammelgrans-kramMER INFORMATION…


Gammelgranens dödÄNNU MER INFORMATION…