Stäng ×

Till Gammelgranens minne

Mål: 10 000 000 SEK
Uppnått: 1 143 909 SEK
Utveckling: 11.4 %

Gammelgranens liv och död

Gammelgranen har blivit en symbol för Igelkärrs gammelskog och bidrog som modell på Naturarvets Julgåvobevis – En Gammeljulgran som får stå kvar! På biologiska mångfaldens dag den 22 maj i år startade en brand pga slarv vid grillplatsen på udden vid Stora Iglekärr där gammelgranen står. Det blev en kraftigt utvecklad brand som på ett föredömligt sätt begränsades av regionens räddningstjänster till bara 20 hektar. Branden gick hårt åt gammelgranen som har levt sin sista sommar. Den kommer nu att tjänstgöra som död ved för nya arter som dras till brandfältet. Samtidigt känner vi som fäst oss vid den speciella granen en sorg i hjärtat.

Hedra minnet av gammelgranen genom Naturarvets största insamling någonsin

För att hedra minnet av gammelgranen i Iglekärr startar vi nu en insamling för att skydda en annan skog som har härjats av brand i sommar. Det är ett stort skogsområde om 600 ha som vi har frågat chans på och ägaren, Bergvik skog har sagt ja. Då vill dom att vi också visar att vi kan finansiera köpet. Vi behöver samla in 10 miljoner kr eller få löften om bidrag till det på kort tid. Helst meddetsamma, allra senast innan årsskiftet. Var med och hedra gammelgranens minne genom att ge en gåva till insamlingen för den brandhärjade skogen i Härjedalen. Vi behöver vara många som ger mycket för att lyckas. Därför har vi höjt nivån på denna insamling och skapat nya sätt att bidra på. Klicka här för att skicka ett mejl med ett löfte eller meddela vilka olika sätt du vill bidra på. Naturarvet kommer att behöva synas mycket mer så du kan också bidra med kontakter, om du eller någon du känner vill lyfta Naturarvet och Till Gammelgranens minne som influencer eller genom media eller evenemang.

Bidra till insamlingen av 10 miljoner kr på följande sätt

 1. HUVUDSPONSOR – Naturkompaniet och Kundklubb 365 har genom Naturbonusen bidragit med 850 000 kr. Det är en fin grundplåt som kan räcka till handpenning och bevarar ca 17 ha skog. Matcha den gåvan eller mer och bli Huvudsponsor. Som huvudsponsor får du (om du vill):
  1. Logga med länk på Naturarvets förstasida.
  2. Logga med länk på kampanjsidan.
  3. Logga/bild med länk på markerat område på insamlingskartan och i en tabell nedanför kartan.
  4. Omnämnande på Naturarvets hemsida och i Naturarvets nyhetsbrev och marknadsföring.
  5. Omnämnande på skyltar som sätts upp för besökare och i annat material som beskriver den skyddade skogen.
  6. Gåvobevis.
 2. VIP Sponsor – Bevara 10 ha skog med 200 000 kr. Som VIP sponsor får du (om du vill):
  1. Logga med länk på kampanjsidan.
  2. Logga/bild med länk på markerat område på insamlingskartan och i en tabell nedanför kartan.
  3. Omnämnande på Naturarvets hemsida och i Naturarvets nyhetsbrev och marknadsföring.
  4. Omnämnande på skyltar som sätts upp för besökare och i annat material som beskriver den skyddade skogen.
  5. Gåvobevis.
 3. Hektarfadder – Bevara ett helt hektar med 20 000 kr. Som hektarfadder får du (om du vill):
  1. Logga/bild med länk på ett markerat område på insamlingskartan och i en tabell nedanför kartan.
  2. Gåvobevis.
 4. Fotbollslirare – Bevara en fotbollsplan med 15 000 kr. Som Fotbollslirare får du (om du vill):
  1. Logga/bild med länk på ett markerat område på insamlingskartan och i en tabell nedanför kartan.
  2. Gåvobevis.
 5. Tunnländare – Bevara ett tunnland med 10 000 kr. Som Tunnländare får du (om du vill):
  1. Logga/bild med länk på ett markerat område på insamlingskartan och i en tabell nedanför kartan.
  2. Gåvobevis.
 6. Brandruta – Bevara 1 000 kvm med 2 000 kr. På en brandruta får du (om du vill):
  1. Ett markerat område med länk på insamlingskartan och i en tabell nedanför kartan. (Bidra till flera brandrutor intill varandra så kan en bild läggas in på dessa som ett pussel).
  2. Gåvobevis.
 7. Årsfadder – Ge hela årets månadsbelopp med en betalning som dras senast i december från 2 400 kr och uppåt. Nästa dragning blir 12 månader senare. Som Årsfadder får du (om du vill):
  1. Upp till fyra innestående gåvodiplom att ge bort under året.
 8. Skogsfadder – bli månadsgivare med ett valfritt belopp från 100 kr och uppåt. Studenter, pensionärer och andra med mindre inkomster kan bli skogsfadder med 50 kr.
 9. Gåva – eller högtidsgåva eller minnesgåva. Ge en gåva öronmärkt till Gammelgranens minne genom insamlingssidan. Högtidsgåva och minnesgåva skapar ett gåvodiplom att ge bort.

Gammelgranen vid god vigör 2012INFORMATION OM DEN BRANDHÄRJADE SKOGEN I HÄRJEDALEN KOMMER SNART HÄR…


Gammelgrans-kramMER INFORMATION…


Gammelgranens dödÄNNU MER INFORMATION…


De två nedanstående bilderna visar området som Naturarvet har ringat in som intressant mot bakgrund av ortofoto från 1960 i den övre bilden och mot bakgrund av ortofoto från 2015 i den nedre bilden. De mörka partierna är partier med äldre skog. De ljusa partierna på den övre bilden från 1960 är mestadels myr, det syns också tydligt att större områden av skog redan har avverkats och föryngrats i området öster om Naturarvets intresseområde. De ljusa partierna på den undre bilden från 2015 är förutom myr stora områden med hyggen eller ungskog. Bilderna visar med tydlighet att det verkligen är den sista resten av gammelskog i området som Naturarvet vill bevara för all framtid.