Till Gammelgranens minne

Mål: 10 000 000 SEK
Uppnått: 0 SEK
Utveckling: 0.0 %

Gammelgranens liv och död

Gammelgranen har blivit en symbol för Igelkärrs gammelskog och bidrog som modell på Naturarvets Julgåvobevis – En Gammeljulgran som får stå kvar! På biologiska mångfaldens dag den 22 maj 2018 startade en brand pga slarv vid grillplatsen på udden vid Stora Iglekärr där gammelgranen står. Det blev en kraftigt utvecklad brand som på ett föredömligt sätt begränsades av regionens räddningstjänster till bara 20 hektar.

Gammelgranen är en lågaBranden gick hårt åt gammelgranen som har levt sin sista sommar. Den kommer nu att tjänstgöra som död ved för nya arter som dras till brandfältet. Samtidigt känner vi som fäst oss vid den speciella granen en sorg i hjärtat.

Hedra minnet av gammelgranen genom Naturarvets största insamling någonsin

För att hedra minnet av Gammelgranen i Iglekärr startade vi i september 2018 en insamling för att skydda en annan skog. Nu har vi äntligen hittat och fått kontrakt på Svartsundets gammelskog på Gräsö i Uppland. Dit har alla pengar, ca 1,8 miljoner kr, från denna insamling gått. Så vi har nollställt denna insamling för att påbörja insamlingen till nästa skog. Därför har vi höjt nivån på denna insamling och skapat nya sätt att bidra på. Klicka här för att skicka ett mejl med ett löfte eller meddela vilka olika sätt du vill bidra på.