Naturarvet i media

ATL har torsdagen 13/2 en artikel om Naturarvet. Kortfattat beskriver den Naturarvets verksamhet och att vi söker gammelskog att köpa men att det inte är lätt att hitta.

Intervjuaren ställer också en fråga om Naturarvets påstående att det är bra för klimatet att bevara gammelskog. På det svarar verksamhetledare Lo jarl:

– Det råder lite olika åsikter, men inom ekologisk forskning råder bred konsensus om att ett av de första stegen för att effektivt bromsa klimatförändringen är att skydda alla världens naturskogar omgående. I Sverige är största delen av kolet lagrat i marken och svamparna tillsammans med träd och andra växter fortsätter lagra kol i tusentals år. Jag är ekolog så jag förlitar mig på ekologisk forskning.