Miljöbilder från Seemans skogar (två områden) i Fågelskärsuddens gammelskog på Gräsö.