1 miljard varje månad till att bevara världens bästa kolinlagrare och artbevarare på land – gammelskogen!

Click on image to access original figure

70% av svenskarna är villiga att satsa 1 % av sin lön för att bromsa global uppvärmning. Deras gemensamma insats som Skogsfaddrar i Naturarvet kan finansiera förvärv av skyddsvärd kolslukande gammelskog för 1 miljard varje månad. Det räcker till ca 10 000 hektar som varje år kan lagra in 80 000 ton koldioxid och skydda hotade arter för all framtid. På 10 år kan all oskyddad gammelskog vara skyddad i Sverige.

En global intervju-undersökning med 130 000 deltagare från 125 länder har i en färsk rapport i Nature visat att de allra flesta av oss (69%) vill satsa 1 % av vår lön för att bromsa global uppvärmning. För Sverige är andelen över 70%. Samtidigt anger mindre än hälften av alla att de tror att deras medmänniskor är villiga att satsa 1 % av sin lön.
Nu har denna studie slagit fast att inte bara du utan de flesta av dina grannar, familj och vänner också är beredda att satsa precis som du, minst 1 % av sin lön på att bromsa klimatkatastrofen. Du kan tryggt lita på att Naturarvets slogan gäller – Tillsammans bevarar vi det sköra Livet på Jorden!
När du väljer att bidra till Naturarvets skydd av gammelskog så uppfyller du de tre första gyllene reglerna för att kunna återställa de naturliga skogsekosystemen – #1 Skydda all kvarvarande gammelskog – #2 Samarbeta med alla – #3 Maximera biologisk mångfald. Även företag kan göra som t.ex. Icebug och ge 1 % av sin årliga omsättning tillbaka till naturen genom plattformen 1 % for the Planet där Naturarvet är Environmental Partner.

Guide för att satsa 1% av din lön som skogsfadder i Naturarvet:

Medellönen i Sverige ligger strax under 40 000 kr/mån. Efter skatt ger det ett netto om ca 30 000 kr. 1 % motsvarar 300 kr per månad. Det bidrar varje år till att skydda ca 300 kvm gammelskog, som årligen kan lagra in ca 240 kg CO2 och vara ett tryggt hem för hotade arter för all framtid.
För att beräkna ditt månatliga bidrag som 1 % av lönen, räkna ut ditt netto efter skatt på denna länk. Dela nettot med 100. Välkommen som Skogsfadder i Naturarvet på denna länk.
Se andra sätt som du kan bidra till att följa gyllene regel # 1 för att bromsa klimatkatastrofen – att skydda gammelskog! – på denna länk.