Bud på magisk gammelskog i Roslagen

Naturarvet budar just nu på en magisk gammelskog på Gräsö i norra Roslagen. Skogen till vänster i bild riskerar att bli till ett hygge som det till höger i bild inom ett år om inte Naturarvet förvärvar skogen.

Vill du vara med och rädda den från avverkningar och gallringar inom närmsta året så är du välkommen att bidra till Naturarvets insamling? Alla bidrag, stora som små (fast helst inte under 50 kr) är välkomna.

Vi besökte skogen tisdag-onsdag och är lyriska. Det är även fiskgjusen och mindre hackspetten som bor här och havsörnen som jagar här.

Fastigheten ligger på båda sidor om Svartsundet vid Söderbodfjärden och är i södra delen på grannens mark omgärdad av ett stort hygge och i övrigt gallrad skog, genom Stora Ensos försorg.

På fastigheten finns två större och några mindre alkärr. Det finns många gamla träd och skogens ålder är taxerad till över 120 år på stora delar. Det finns riktigt gamla tallar med pansarbark och granar stora nog att hysa fiskgjusen.

Riklig förekomst av stora aspar och mycket död ved över hela fastigheten. Här behövs inventering av lav-, svamp- och moss-kunniga samt insektskännare och örtspecialister.

Men först och främst ska vi vinna budgivningen. Är du med och bidrar till Naturarvets första gammelskog på ostkusten?

 

Bilderna nedan är från vardera sidan av en ledningsgata av 1. Skog som är planerad för avverkning 2020-2021 och 2. Skog som är planerad för frivillig avsättning som naturvård orörd. Vilken skog skulle du vilja bevara?