Ekås Gammelskog – Nytt förvärv!

Naturlig träskulpturNaturarvet har efter lång tids letande äntligen förvärvat en ek-bok-skog. Fastigheten heter Ekås och ligger ca 150 m.ö.h. 7 km fågelvägen öster om Ullared i Falkenbergs kommun, Halland. 17 av 25 ha är skyddsvärd gammal ädellövskog. Naturarvet förvärvar marken som en avstyckning, vilket innebär att vi får lagfart på marken om ca ett år när fastighetsförrättningen är avslutad.

Fira med oss genom att bidra till slutlikviden som är totalt 3,6 miljoner kr.

Ekås gammelskog är en ek- och bok-dominerad sekundär naturskogsartad skog. Att den är sekundär syns tydligt med spår av gamla gärdsgårdar och andra forna mänskliga strukturer som genomkorsar skogen. Den är ett tydligt exempel på att naturen kan återta marken om den bara lämnas i fred. Viss påverkan har alltid funnits så länge människan har levt här, även på senare tid med bl.a. uttag av död ved för husbehovs-eldning.

När Naturarvet blir ägare av fastigheten så kommer även den döda veden att lämnas kvar och bidra till arternas mångfald som livsmiljö för bl.a. insekter och svampar. Död ved och höstlöv som faller till marken bildar också humus som utgör matjordens brunsvarta kol-lager. Trädens samverkan med svampar och de övriga delarna av det naturliga ekosystemet gör gammelskogar till våra bästa kolsänkor på land som effektivt bromsar klimatkrisen. Därför ska de skyddas nu.

 

Fornminne av gärdsgårdDen fridfulla skogen inbjuder till sköna promenader under fåglars vårkonserter, sommarens gröna krontäcke och i höstskrudens färgsprakande prakt. Resan dit kan göras via många vägar som tar dig förbi okända delar av ett naturskönt småbrutet landskap mellan Falkenbergskusten och Ekås. Sista biten tar du via Skällstorp i sydväst, Gällared i söder eller Bredshult-Knarrhult i öster.

Inom kort kommer vi att fördela ytor och skogsrutor över marken, vårt mest konkreta sätt att samla in pengar för att skydda denna sydligaste pärla i Naturarvets pärlband av gammelskogar genom Sverige. Redan nu kan du njuta av video och bildgalleri från skogen och bli skogsfadder för att bidra till att kunna skydda fler gammelskogar.

Mitt i skogen finns en äng som tillsammans med en del av ekskogen i väster regelbundet har betats av nöt. Tänk på att det finns både elstängsel och taggtådsstängsel i markerna om du besöker skogen. I norr finns en tjärn som närmast har äldre barrblandskog eller yngre granplanteringar och naturlig björkföryngring på dikad våtmark.

När Naturarvet får tillträde har vi erbjudit Länsstyrelsen i Halland att enligt våra stadgar bilda ett naturreservat som skapar förutsättningar för en bra förvaltning. I samband med det kommer vi att föra diskussioner med Länsstyrelsen om vilka åtgärder som bör utföras i naturvårdssyfte i enlighet med Naturarvets strikta permanenta skydd för gammelskogen.

Tillsammans bevarar vi det sköra Livet på Jorden!

Till bildgalleriet.

Fotografi – Bild 1: Lo Jarl och bild 2: Ywonne Jarl.