Gammelskogsnyheter 2021-12-27

Tankar från igår

Ryl (Chimaphila umbellata) är starkt hotad och får inte utsättas för kalavverkning. Alla foton från Anders Erixon anderserix@gmail.com .

Idag är inte igår utan en annan dag, och inte vilken annan dag som helst utan självaste Annandagen! Låt inte sorgen över förlorade skogar tynga dig  och var inte förtvivlad över ouppfyllda mål. Din styrka är hoppet och förtröstan. Lita på din övertygelse och ditt mod att ta första steget.

En ledare är bara ledare för att det kommer följare. I kampen för gammelskogen behöver vi alla vara ledare och följare. Låt oss inspireras av varandra och låt kärleken till livet på jorden inge dig mod. Överge misströstans motorväg, där inga är vinnare och gammelskogarna mals ner till svarta siffror i industriägarnas årsbokslut.

Hotad naturskog på Ornö i Stockholms södra skärgård

Grön pyrola (Pyrola chlorantha) är signalart på åsöar i Östersjön, i åsbarrskog och taiga i boreal region.

Just nu vilar ett hot om avverkningar över naturskog på Ornö. Redan vid årsskiftet kan avverkningarna sätta igång om inte skogen räddas. En av skogarna vid Breviksnäs vill vi föreslå ägaren att sälja till Naturarvet, som då kan skydda den från avverkning och annat skogsbruk för all framtid. För att kunna göra det behöver vi kunna erbjuda ägaren en rimlig köpesumma. Vi tror att den rena skogsfastigheten på 40 ha kan kosta minst ca 6-8 miljoner kr.

Naturarvet har tack vare tidigare gåvor från bl.a. våra skogsfaddrar och sponsorer, för ändamålet redan insamlade medel om drygt 2 miljoner kr. Strax innan jul startade vi ett upprop för att få löften om gåvor på de ca 5 miljoner som saknas. De två första dagarna har det redan lett till löften om 316 000 kr där snittgåvan är 17 500 kr. Nu vill skogen vid Breviksnäs ha din hjälp.

Var med och skapa miraklet.

Knärot (Goodyera repens) är en sårbar (VU) gammelskogsart som missgynnas av modernt skogsbruk.

Skicka in ditt löfte om gåva till lo@naturarvet.se och ange belopp, telefon och e-postadress att nå dig på och hur och när du kan lämna din gåva. Möjliga sätt är via swish, Klarna, bank- och plusgiro, överföring till konto eller som aktie-/fond-gåva, där värdepapper överlåts till Naturarvet, som säljer dem skattefritt och låter hela värdet gå in i köp av gammelskog.

När vi har alla löften vi behöver erbjuder vi ägaren att sälja fastigheten till Naturarvet. Kontrakt skrivs och handpenning betalas. Allas kärleksfulla gåvolöften infrias och slutlikviden kan betalas på tillträdesdagen, då skogen bevaras för nuvarande och framtida generationer. Där kan besökare njuta av vildmarken, plocka bär och svamp, ankra upp i Kolnäsviken under båtsemestern och med stolthet veta att deras gåva bidrog till att skydda just den där platsen som koordinaterna på gåvobeviset anger.

Tillsammans bevarar vi det sköra livet på jorden 👥➕💰❤️🌳🍄🌲