Tack för att du finns!

Paus i arbetet2023 är fantastiskt!

Naturarvet har haft ännu ett gott år. Två fastigheter är förvärvade och en tredje är på gång. Vi firar vårens nytillskott på Gräsö med att släppa ännu ett område med skogsrutor för Söderboda, som denna gång pryds av alsumpskog på gåvobeviset – Söderboda gammelskog F3.

Tidigare i höstas släppte vi Ekås ek-bokskog E1 och vi har nu fyra aktiva områden av skogsrutor att ”köpa” sin egen eller ge bort en skogsruta (eller flera rutor). Du får givetvis ett gåvobevis med bild från området med koordinater till rutans mitt.

I Ekås finns även spännande ”paraplyträd” och andra ytor med specifika träd eller andra landmärken som du lätt känner igen när du besöker området. Kolla tabellen under Insamlingskartan. De tre unika paraply-ytorna Treklyftan, Klumprot och Under linden väntar ännu på sina beskyddare.

Populära sätt att inleda det nya året på:

Tack för att du är med och satsar på vår gemensamma planet 👥➕💰❤️🌳🍄🌲
Tillsammans bevarar vi det sköra Livet på Jorden!

På bilden väntar alarna i Söderboda på Gräsö på att få veckla ut sina blad i mitten av april. Alsumpskog är ”Nordens mangrove” och lagrar in mer kol än någon annan typ av skog. Det beror på alens förmåga att på samma sätt som ärtväxter fånga näring (kväve) direkt ur luften och på att den trivs så bra i fuktiga miljöer, där nedfall av blad, kvistar och död ved blir till ett tjockt svartbrunt matjordslager rikt på humus.