4. Levande skogar för rekreation

Rekreation i gammelskog ger goda hälsoeffekter

Vi människor mår bra av rekreation i varierad och gles gammelskog.

  • Forskning visar att skog måste få bli gammal med gles och varierad struktur för att vi ska trivas i den och få återhämtning från vår stressiga vardag när vi vistas i den.
  • Gammelskog är betagande vacker, lämnar rogivande intryck till alla sinnen och att ta sig fram i den erbjuder såväl fysiska som intellektuella utmaningar.

fortsatt_lasa_knapp

jag_vill_bli_skogsfadder_knapp

jag_vill_swisha_knapp

ta_mig_till_skogsbutiken_knapp

jag_koper_skogsruta_knapp