Stäng ×

Klicka för Gammelskogen!

Vänta på sponsorns sida. Då räddas en bit skog.

00.037.256:37 kr insamlat

Gammelskog – ett ekosystem

vaneviks_gammelskog_djungel

Våneviks gammelskog – skogen som har allt!

Gammelskog är ett ekosystem med lång kontinuitet, en skog i balans, många olika träd i olika åldrar och med död ved som rakor och lågor. Där finns livsrum för en mångfald av växter och djur, som också är en del av gammelskogen. Där trivs du och jag för vi kan uppleva harmonin i det vilda, det tysta, det glädjerika sköna.

tradaker_dalarna_random

Trädåker som är “skogsmark” – slumpat google-utsnitt från mobil

Efter Sveriges antagande om miljökvalitetsmålen 1999 har andelen formellt skyddad skog ökat men samtidigt har andelen gammal skog som avverkas ökat. Med nuvarande avverkningstakt kommer det om 15 år inte att finnas mer gammelskog kvar att skydda. Bara det vi har skyddat kommer att finnas.

Nu gäller det att i lapptäcket av träd-åkrar hitta de sista pärlorna av gammelskogar och skydda dem så snart vi bara kan. Naturarvet letar skogar framförallt i södra Sverige, eftersom det är där som bristen på ekologiskt funktionell gammelskog är störst. I vissa län är bara ett par procent av skogsmarken formellt skyddad och den återstående procenten av oskyddad gammelskog avverkas snabbare än den får skydd.

Var med på resan de närmaste 15 åren och bygg ett naturarv av svensk gammelskog genom Naturarvet. Hittills har tre skogar skyddats genom Naturarvets arbete. Nu är ambitionen att öka takten och skydda fler skogar snabbare. När vi är många tillsammans så går det. Privatpersoner, företag, andra organisationer, skogsägare, folket – Tillsammans bevarar vi Sveriges gammelskog!

image

Naturarvet – Tillsammans bevarar vi Sveriges gammelskog

 

Senaste nyheterna

  •   PRESSMEDDELANDE 2016-09-29 Iglekärrs gammelskog blir naturreservat Kontaktpersoner: Länsstyrelsen Västra Götaland Peter Post Biolog/Naturvårdshandläggare 010-224 47 29 0702-88 54 43 peter.post@lansstyrelsen.se Naturarvet Lo Jarl Verksamhetsledare/Ekolog 073-109 95 12 lo@naturarvet.se Pressansvarig: Anita Nilsson 010-224 45 46 0736-60 51 18 anita.nilsson@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/vastragotaland             Länsstyrelsen har beslutat att skydda den 75 hektar stora […]

    Läs mer
  • Den tyska tidningen NORR Magazin har meddelat att deras projekt NORR Green Partner kommer att fortsätta med klicksponsring. Tidningen ägs av NORR Agency, som är en av Naturarvets största sponsorer och sedan 2011 har bidragit till att 12 980 kvm gammelskog har bevarats, senast genom att ”köpa” sjötomter (bl.a. den där hyllningsbänken står) runt Stora Iglekärr. […]

    Läs mer
  • Kalkspill vid sjökalkning har hamnat vid badplatsen med hyllningsbänken i Iglekärr.

    Läs mer