Stäng ×

Gammelskog

Idag är ca 4 procent av den svenska skogen att betrakta som gammelskog. I södra Sverige är det mindre än 2 procent. Sveriges regering har åtagit sig att skydda och bevara 17 procent senast 2020. Men det går trögt. Idag är bara ett par procent av all skog nedanför fjällkedjan skyddad och varje år avverkas mer gammelskog. Därför finns Naturarvet – för att ge alla möjlighet att vara med och bevara Sveriges sista gammelskogar. Och det är bråttom…