Gammelskog

Sverige är ett land med mycket skog, det vet de flesta. Men inte lika många vet att bara en ytterst liten del är orörd skog, så kallad gammelskog. Det värsta är att hälften av de skogarna saknar säkert skydd, och att de huggs ner snabbare än de skyddas.

Det vill Naturarvet ändra på.

Idag är ca 3,4 procent av den produktiva skogen nedanför fjällkedjan att betrakta som skyddad på olika sätt. Strikt skydd som nationalpark, naturreservat eller biotopskydd har bara 2 procent. Sveriges regering har åtagit sig att skydda och bevara 17 procent i representativa funktionella nätverk av alla marktyper på land senast 2020. Det kommer inte att hända och varje år avverkas mer gammelskog än som skyddas. Därför finns Naturarvet, för att ge alla möjlighet att vara med och bevara Sveriges sista gammelskogar. Och det är bråttom… om 10 år är det för sent.

Läs mer om…

Pågående insamling till Skarnhålans gammeslkog.

Naturarvets bevarade skogar.