Stäng ×

Klicka för Gammelskogen!

Vänta på sponsorns sida. Då räddas en bit skog.

00.061.274:00 kr insamlat

vill du bevara gammelskog?

VÄLKOMMEN TILL NATURARVET!

Läs om Solliden och bidra till att bevara skogen här!

Gammelskog är ett ekosystem med lång kontinuitet, en skog i balans, många olika träd i olika åldrar och med död ved som rakor och lågor. Där finns livsrum för en mångfald av växter och djur, som också är en del av gammelskogen. Där trivs du och jag för vi kan uppleva harmonin i det vilda, det tysta, det glädjerika sköna.

tradaker_dalarna_random

Trädåker som är “skogsmark” – slumpat google-utsnitt från mobil

Efter Sveriges antagande om miljökvalitetsmålen 1999 har andelen formellt skyddad skog ökat men samtidigt har andelen gammal skog som avverkas ökat. Med nuvarande avverkningstakt kommer det om 15 år inte att finnas mer gammelskog kvar att skydda. Bara det vi har skyddat kommer att finnas. Nu gäller det att i lapptäcket av träd-åkrar hitta de sista pärlorna av gammelskogar och skydda dem så snart vi bara kan. Naturarvet letar skogar framförallt i södra Sverige, eftersom det är där som bristen på ekologiskt funktionell gammelskog är störst. I vissa län är bara ett par procent av skogsmarken formellt skyddad och den återstående procenten av oskyddad gammelskog avverkas snabbare än den får skydd.

Var med på resan de närmaste 15 åren och bygg ett naturarv av svensk gammelskog genom Naturarvet. Hittills har tre skogar skyddats genom Naturarvets arbete. Nu är ambitionen att öka takten och skydda fler skogar snabbare. När vi är många tillsammans så går det. Privatpersoner, företag, andra organisationer, skogsägare, folket – Tillsammans bevarar vi Sveriges gammelskog!

image

Naturarvet – Tillsammans bevarar vi Sveriges gammelskog

Senaste nyheterna

  • Här är ett inlägg från vår Facebook sida om ett inslag om Sveaskogs missar och behovet av ideell naturvård på Rapport från ikväll Bra inslag i #Rapport ikväll! Inte ofta det kommer fram sådana här nyheter! "Det är väldigt allvarligt att den ideella… Publicerat av Naturarvet den 15 februari 2017

    Läs mer
  • Nytt gåvobevis till alla hjärtans dag! Ett mossigt hjärta behöver också kärlek. Det är den tiden på året då många behöver lite extra uppmuntran och #AllaHjärtansDag ger ett lämpligt tillfälle. Med ett #gåvobevis från #Naturarvet ger du samtidigt en massa kärlek till alla hotade varelser i #gammelskogen. Beställ nu så hinner gåvobeviset fram i tid. […]

    Läs mer
  • Tre Hot Mot Gammelskogen 1. Skogsnäringen har presenterat sin forskningsagenda. I den prioriteras forskning som ska bevara näringens konkurrenskraft, öka tillgången på skogsråvara, utveckla nya biobaserade produkter och stimulera ökat industriellt träbyggande. – Ingenting om biologisk mångfald på agendan, bara hur skogsnäringen ska dra in mer pengar till sina ägare. Skogsindustrierna http://www.skogsindustrierna.se/skogsindustrin/forskning-och-innovation/skogsnaringens-forskningsagenda/ 2. Professor emeritus […]

    Läs mer