Stäng ×

Klicka för Gammelskogen!

Vänta på sponsorns sida. Då räddas en bit skog.

00.056.793:00 kr insamlat

vill du bevara gammelskog?

VÄLKOMMEN TILL NATURARVET!

Läs om Solliden och bidra till att bevara skogen här!

Gammelskog är ett ekosystem med lång kontinuitet, en skog i balans, många olika träd i olika åldrar och med död ved som rakor och lågor. Där finns livsrum för en mångfald av växter och djur, som också är en del av gammelskogen. Där trivs du och jag för vi kan uppleva harmonin i det vilda, det tysta, det glädjerika sköna.

tradaker_dalarna_random

Trädåker som är “skogsmark” – slumpat google-utsnitt från mobil

Efter Sveriges antagande om miljökvalitetsmålen 1999 har andelen formellt skyddad skog ökat men samtidigt har andelen gammal skog som avverkas ökat. Med nuvarande avverkningstakt kommer det om 15 år inte att finnas mer gammelskog kvar att skydda. Bara det vi har skyddat kommer att finnas. Nu gäller det att i lapptäcket av träd-åkrar hitta de sista pärlorna av gammelskogar och skydda dem så snart vi bara kan. Naturarvet letar skogar framförallt i södra Sverige, eftersom det är där som bristen på ekologiskt funktionell gammelskog är störst. I vissa län är bara ett par procent av skogsmarken formellt skyddad och den återstående procenten av oskyddad gammelskog avverkas snabbare än den får skydd.

Var med på resan de närmaste 15 åren och bygg ett naturarv av svensk gammelskog genom Naturarvet. Hittills har tre skogar skyddats genom Naturarvets arbete. Nu är ambitionen att öka takten och skydda fler skogar snabbare. När vi är många tillsammans så går det. Privatpersoner, företag, andra organisationer, skogsägare, folket – Tillsammans bevarar vi Sveriges gammelskog!

image

Naturarvet – Tillsammans bevarar vi Sveriges gammelskog

Senaste nyheterna

  • Exploateringen av Våneviks gammelskog är stoppad! Skogen är tillfälligt räddad. Nu gäller det att se till att den fina skogen mellan Vånevik och Påskallavik i Oskarshamn får ett permanent skydd. Vi gratulerar Vi som värnar om Vånevik och alla andra som varit aktiva till en bra delseger! Exploateringen av #Våneviks #gammelskog är stoppad! 🌳❤🌲 Nu […]

    Läs mer
  • Vi har skrivit kontrakt med två enastående markägare som äger grannfastigheter till Iglekärrs gammelskog. Den nya skogsbacken kallar vi helt enkelt för… Solliden Solliden har många fina gamla ekar och andra lövträd och barrträd. Det tillsammmans med ny teknik ger möjlighet till en ny “produkt”… Paraplyträd Paraplyträd är ett träd som är stort (ca 50-80 cm […]

    Läs mer
  • Några träd är särskilt viktiga för Naturarvet. Här nedan är ett litet urval i ett album på Facebook; Ett av dem är skyddat, Gammelgranen i Iglekärr, ett är viktigt för att ge verksamhetsledaren inspiration (Jätteaspen på tomten) och två kan bli skyddade genom att du bidrar till Natuarvets insamling: Iglekärr Solliden är hem för den […]

    Läs mer