Stäng ×

Klicka för Gammelskogen!

Vänta på sponsorns sida. Då räddas en bit skog.

00.036.145:54 kr insamlat

Bevara Sveriges gammelskog!

SKARNHÅLANS GAMMELSKOG

Mål: 4 200 000 SEK
Uppnått: 2 018 482 SEK
Utveckling: 48.1 %

Naturarvet toppade Biologiska mångfaldens dag 2018 genom att skriva kontrakt på Skarnhålans gammelskog, 40 ha äkta gammelskog med de högsta naturvärdena i hela Risveden. Nu har vi chansen att knyta ihop ett ännu större sammanhängande skyddat område med Solliden och Iglekärr i väster, Ekliden centralt och Skarnhålan i öster. Läs mer om denna fantastiska nyhet på denna sida!

Ge en öronmärkt gåva till Skarnhålans gammelskog genom att KLICKA HÄR!


SKOGSBRANDEN I IGLEKÄRR

Brandområde Iglekärr

Tisdagen den 22 maj, på biologiska mångfaldens dag, då vi skrev kontrakt på Skarnhålans gammelskog, utbröt en brand i Iglekärrs gammelskog. Branden startade av allt att döma vid rastplatsen på udden vid Stora Iglekärrs östra strand, inte långt från gammelgranen. Läs mer om branden genom att klicka här.


VAR MED OCH SKYDDA GAMMELSKOG!

naturarvet_utsikt_banner

Bli skogsfadder – KLICKA HÄR!

Ge en gåva till Naturarvet direkt genom att KLICKA HÄR!

Swish 9011172  |  BG 901-1172  |  PG 901117-2

Gammelskog är ett ekosystem med lång kontinuitet, en skog i balans, många olika träd i olika åldrar och med död ved som rakor och lågor. Där finns livsrum för en mångfald av växter och djur, som också är en del av gammelskogen. Där får kolet lagras och ligga kvar i orörd mark. Där trivs du och jag för vi kan uppleva harmonin i det vilda, det tysta, det glädjerika sköna.

Var med på resan och bygg ett naturarv av svensk gammelskog genom Naturarvet. Hittills har tre skogar skyddats genom Naturarvets arbete. Nu är ambitionen att öka takten och skydda fler skogar snabbare. När vi är många tillsammans så går det. Privatpersoner, företag, andra organisationer, skogsägare – hela folket – Din och min insats skyddar Sveriges sista gammelskogar!

Senaste nyheterna

  • Stöd insamlingen för att täcka kostnaden för eftersläckningen efter skogsbrandenbranden. Här kan du lämna bidrag till Iglekärr. Du kan också ge en gåva märkt ”Iglekärr” till Swish 9011172 | BG 901-1172 | PG 901117-2 🌳❤️🌲 Tack vare en STOR gåva om 100 000 kr och många andra gåvor från er fantastiska givare har målet uppnåtts. […]

    Läs mer
  • Läs Lo Jarls insändare i NWT om att du som äger skog har alternativ för att rädda den. Gå gärna in på vår Facebooksida och gilla och dela artikeln. Vem vet kanske någon skogsägare får upp ögonen för Naturarvet? Passa på att gilla och följa Naturarvet på Facebook. Du kan också enkelt dela artikeln på […]

    Läs mer
  • Världens regnskogar utgör en kolkälla enligt en artikel i Science. Du kan bidra till att bevara kolet i marken genom att skydda svensk gammelskog med Naturarvet. Läs här om hur Naturarvet skapar värden för biologisk mångfald, klimatet, levande skogar och vatten, friluftsliv och turism. Världens regnskogar utgör en kolkälla enligt en rapport i Science… Publicerat […]

    Läs mer