Stäng ×

Klicka för Gammelskogen!

Vänta på sponsorns sida. Då räddas en bit skog.

00.031.856:25 kr insamlat

Gammelskog – ett ekosystem

vaneviks_gammelskog_djungel

Våneviks gammelskog – skogen som har allt!

Gammelskog är ett ekosystem med lång kontinuitet, en skog i balans, många olika träd i olika åldrar och med död ved som rakor och lågor. Där finns livsrum för en mångfald av växter och djur, som också är en del av gammelskogen. Där trivs du och jag för vi kan uppleva harmonin i det vilda, det tysta, det glädjerika sköna.

tradaker_dalarna_random

Trädåker som är “skogsmark” – slumpat google-utsnitt från mobil

Efter Sveriges antagande om miljökvalitetsmålen 1999 har andelen formellt skyddad skog ökat men samtidigt har andelen gammal skog som avverkas ökat. Med nuvarande avverkningstakt kommer det om 15 år inte att finnas mer gammelskog kvar att skydda. Bara det vi har skyddat kommer att finnas.

Nu gäller det att i lapptäcket av träd-åkrar hitta de sista pärlorna av gammelskogar och skydda dem så snart vi bara kan. Naturarvet letar skogar framförallt i södra Sverige, eftersom det är där som bristen på ekologiskt funktionell gammelskog är störst. I vissa län är bara ett par procent av skogsmarken formellt skyddad och den återstående procenten av oskyddad gammelskog avverkas snabbare än den får skydd.

Var med på resan de närmaste 15 åren och bygg ett naturarv av svensk gammelskog genom Naturarvet. Hittills har tre skogar skyddats genom Naturarvets arbete. Nu är ambitionen att öka takten och skydda fler skogar snabbare. När vi är många tillsammans så går det. Privatpersoner, företag, andra organisationer, skogsägare, folket – Tillsammans bevarar vi Sveriges gammelskog!

image

Naturarvet – Tillsammans bevarar vi Sveriges gammelskog

 

Senaste nyheterna

  • Invigningen av Iglekärrs gammelskog närmar sig. Här nedan är en länk till vår video om Invigningen på Facebook. Vi har också lagt upp ett event där med information om plats, tid och vägbeskrivning. Dag och tid är lördagen den 6/8 kl. 10-15, med avtäckning av monument kl. 13 Platsen för invigningen är Iglekärrs gammelskog med ceremoni […]

    Läs mer
  • Naturkompaniet ger 200 000 kr till Naturarvet. Tidigare i år blev Naturarvet nominerade till Naturbonusen, pengar som Naturkompaniets kunder samlar ihop till genom att 1 % av omsättningen från kundklubbs-medlemmarna delas ut till nominerade projekt efter en omröstning. Kundklubb 365 medlemmarna får både nominera och sen rösta på projekt som dom vill ska få pengar till […]

    Läs mer
  • ”Köprush i skogen” basunerar annonsen i nyhetsbrevet från Skogsforum ut och annonsören Landshypotek Bank i Kristianstad uppmuntrar till distansägande av skog som ”en trygg investering”. ”Som jord- och skogsägarnas egen bank vet vi hur viktig skogen är för landsbygdens framtid och tillväxt” skriver banken på sin hemsida. Hur går det ihop med distansägande av skog som […]

    Läs mer